Helpdesk
Upozornění:
Když odpověď z naší strany není dostatečná nebo chcete vložit doplňující údaje k původnímu dotazu, použijte prosím u dotazu tlačítko "Odpovědět".
Pokud zvolíte "Vložit nový dotaz" nejsme schopni dohledat na co přesně reagujete.
Tlačítko "Vložit nový dotaz" použijte pouze v případě, že chcete začít diskusi na zcela nové téma.

Změna ceny jídla

 
6.4.2010 16:02, Martina Bezrouková
U změny ceny jídla záleží, zda máte již vytvořený jídelníček nebo jídelníček budete teprve vytvářet.

JÍDELNÍČEK NENÍ VYTVOŘENÝ
Změnu ceny jídel provedete v menu Seznamy => Typy denních jídel. Vyberete typ denního jídla, pro který chcete změnit cenu jídla. Dvojklikem na označeném řádku zobrazíte formulář Typu denního jídla.

V poli Cena jídla zadejte požadovanou cenu vybraného typu denního jídla. Po dokončení potřebných změn potvrďte. Nastavení ceny se provádí pro každý typ denního jídla zvlášť. Nyní vytvořte jídelníček.

Všechny provedené změny se musí generovat do terminálu. V menu Terminály => Generování jídelníčku do terminálu nastavíte jídelnu, pro kterou jste provedli změny a generujete do objednacích terminálů.

JÍDELNÍČEK JE JIŽ VYTVOŘEN
Změnu ceny jídel provedete v menu Seznamy => Typy denních jídel. Vyberete typ denního jídla, pro který chcete změnit cenu jídla. Dvojklikem na označeném řádku zobrazíte formulář Typu denního jídla.

V poli Cena jídla zadejte požadovanou cenu vybraného typu denního jídla. Po dokončení potřebných změn potvrďte. Nastavení ceny se provádí pro každý typ denního jídla zvlášť.

Pokud máte jídelníček vytvořen na dny, na které požadujete jiné ceny, tak cenu jídla změníte také v jídelníčku. To provedete v menu Stravování => Jídelníček. Ve formuláři Jídelníčku vyberete požadovanou položku denního jídla a ve spodní části formuláře změňte cenu v poli Cena. Jednotlivé kroky potvrďte.

Výše uvedený postup je třeba provést pro každou položku jídla ode dne, od kterého požadujete změnu ceny a také pro všechny vytvořené jídelny. Cena začne platit ode dne, od kterého je jídelníček s novou cenou.

Všechny provedené změny se musí generovat do terminálu. V menu Terminály => Generování jídelníčku do terminálu nastavíte jídelnu, pro kterou jste provedli změny a generujete do objednacích terminálů. Dále je třeba provést vyúčtování stravy. To provedete v menu Stravování => Vyúčtování.
  • (nepřiřazena)
  • Kritická chyba
  • Chyba
  • Nápad
  • Objednávka
  • Editovat poznámku ...