Helpdesk

Vzdálený přístup

Zadáním kontaktního čísla, které je potřebné pro vytvoření spojení mezi počítačem a serverem společnosti RON Software, si je zákazník plně vědom skutečnosti, že prostřednictvím této operace bude zaměstnanci společnosti RON Software spol. s r.o. umožněn vzdálený přístup do zařízení zákazníka (PC, notebook, server) z důvodu provedení servisních činností dle jeho požadavků.

Zákazník tímto souhlasí s provedením servisního zásahu prostřednictvím vzdálené správy.