Helpdesk
Upozornění:
Když odpověď z naší strany není dostatečná nebo chcete vložit doplňující údaje k původnímu dotazu, použijte prosím u dotazu tlačítko "Odpovědět".
Pokud zvolíte "Vložit nový dotaz" nejsme schopni dohledat na co přesně reagujete.
Tlačítko "Vložit nový dotaz" použijte pouze v případě, že chcete začít diskusi na zcela nové téma.

Nové období, změna sazby DPH

Sklad 4 
20.12.2010 12:54, Stanislav Elbl
Při přechodu do nového období (nový rok) a změně sazby DPH použijte tento postup:
(Platí pro Českou republiku - změna sazby DPH z 14 na 15% a z 20 na 21%)

1. Vytvořit nové období
- menu Systém - Období
- pomocí klávesy F4 vytvořte nové období a vyplňte hodnoty
- počátek období: 1.1.2013
- konec období: 31.12.2013
- popis období: 2013
- sazba DPH 1: 0
- sazba DPH 2: 15
- sazba DPH 3: 21
- Nastavte zaokrouhlování - doporučujeme zachovat stejné nastavení, jaké jste používali v letošním období.
Obvyklé nastavení je takto:

Zaokrouhlování (Česká republika)
Faktury: Normálně - na jednotky (1)
DPH: Vždy nahoru - na setiny (0,01)
zaškrtněte pole "Přepočítávat základ daně"

potvrďte tlačítkem OK


2. Provést nastavení pro období 2013
- menu Systém - Průvodce nastavením
- pomocí tlačítka Dále se proklikejte až na stránku "Číselné řady dokladů"
- v horní části formuláře je zobrazen název střediska
- vyberte období 2013
- klikněte na tlačítko "Vytvořit číselné řady"
- v případě, že máte více středisek, přejděte pomocí tlačítka Dále na další stránku
s nastavením číselných řad pro další střediska a vytvořte číselné řady i pro ně
- pomocí tlačítka Zavřít ukončete průvodce nastavením


Následující kroky proveďte až po ukončení posledního prodeje v letošním roce.


3. Úprava cen bez DPH
Připravili jsme skript, který upraví ceny zboží bez DPH tak, aby zůstaly zachovány původní ceny s DPH (sníží cenu bez DPH). Tento skript použijte, pokud chcete přepočítat nákupní ceny bez DPH, tak aby ceny s DPH zůstaly zachovány.
POZOR! Skript je možné spustit jen jednou a po jeho spuštění již nebude možné prodávat za původní ceny!
- stáhněte si soubor se skriptem.
- v programu Sklad stiskněte Ctrl+Alt+S - zobrazí se manažer skriptů
- pomocí Ctrl+L načtěte soubor se skriptem
- vyberte načtený skript a spusťte jej pomocí klávesy F9

Opravu cen můžete provést také ručně pro všechny položky v seznamu Zboží. V tom případě skript nepotřebujete.


4. Po začátku nového období si musí všichni uživatelé přepnout období
- menu Systém - Období
- označte řádek s novým obdobím
- stiskněte tlačítko Výběr


Body 1. a 2. můžete provést předem - ještě během aktuálního období. Body 3. a 4. proveďte až po ukončení prodeje v roce 2012.
  • (nepřiřazena)
  • Kritická chyba
  • Chyba
  • Nápad
  • Objednávka
  • Předáno na Teams
  • Editovat poznámku ...