Helpdesk
Upozornění:
Když odpověď z naší strany není dostatečná nebo chcete vložit doplňující údaje k původnímu dotazu, použijte prosím u dotazu tlačítko "Odpovědět".
Pokud zvolíte "Vložit nový dotaz" nejsme schopni dohledat na co přesně reagujete.
Tlačítko "Vložit nový dotaz" použijte pouze v případě, že chcete začít diskusi na zcela nové téma.

Evidence mateřské a rodičovské dovolené

MZDY profi 7 
15.9.2011 13:03, Kamila Němcová
Při nástupu zaměstnankyně na mateřskou dovolenou je potřeba v její kartě zavést evidenční stav Mateřská dovolená (před narozením dítěte). Doporučujeme využít funkce Doplnit automaticky navazující stavy.
Po narození dítěte jen změníte datum pčíslušného evidenčního stavu .

Peněžitá pomoc v mateřství se zadává v menu "Mzdy/Dávky NP a náhrady mzdy".


Ode dne nástupu na rodičovskou dovolenou zaveďte evidenční stav Další mateřská dovolená, příp. Další mateřská dovolená nad 3 roky.
V nemocenských dávkách se eviduje pouze peněžitá pomoc v mateřství.

Také je důležité nastavit, aby se nepočítalo zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu, což lze provést v kartě zaměstnance, v sekci "Zdravotní pojištění/Úprava základu ZP" (např. pojistné platí stát). Při ukončení rodičovské musí být ukončena platnost tohoto záznamu.

Pro vytvoření mzdy po ukončení RD můžete zároveň s Další mateřskou dovolenou (nad 3 roky) zadat Pravděpodobný návrat z rodičovské dovolené. Ten poté změníte (nemusíte zadávat nový záznam) na Zaměstnán.
  • (nepřiřazena)
  • Kritická chyba
  • Chyba
  • Nápad
  • Objednávka
  • Předáno na Teams
  • Editovat poznámku ...