Helpdesk
Upozornění:
Když odpověď z naší strany není dostatečná nebo chcete vložit doplňující údaje k původnímu dotazu, použijte prosím u dotazu tlačítko "Odpovědět".
Pokud zvolíte "Vložit nový dotaz" nejsme schopni dohledat na co přesně reagujete.
Tlačítko "Vložit nový dotaz" použijte pouze v případě, že chcete začít diskusi na zcela nové téma.

Chyby v ISPV.

MZDY profi 7 
27.8.2012 10:46, Květuše Píchová
ISPV - kontrola nastavení v programu Mzdy Profi
(verze platná od roku 2012)

1. V Systém/Nastavení aplikace/Statistika … okno Základní kalendáře musí obsahovat seznam kalendářů se všemi typy základních týdenních úvazků, které běžně používáte (tzn. mají v kalendářním roce vygenerované směny na celý rok). Toto nastavení má vliv na správný výpočet údajů v měsíční statistice (přepočtené stavy atd.). Pokud toto nastavení změníte, přepočítejte měsíční statistiku znovu.

2. V Systém/Nastavení aplikace/Statistika … tlačítko Časové složky mzdy, Mzdové položky (zde je vhodné zkontrolovat a případně doplnit časové složky a mzdové položky, pokud jste vytvářeli nějaké nové v Typy časových složek nebo v Typy mzdových položek, např. novou složku pro absenci Překážky na straně zaměstnavatele 80 % atd.).

Implicitní nastavení časových složek je následující:
AbsCelk - 142a, 200, 300, 301, 302, 310, 313, 314, 315, 330,307,308
Absence - 142a, 200, 300, 301, 302, 310, 313, 314, 315, 330,307,308
AbsNahr - 142a, 200, 313, 314
AbsNemoc - 300, 301, 302, 307,308
AbsNemocZ - 306
AbsPlac - 142a, 200, 330
Dovolena - 200
FondSje - 991, 998
FondSta - 991, 998
Nemoc - 300, 301, 302, 307,308
OdpracD - 100
Prescas - 996


3. V Seznamy/Typy pracovních poměrů … karta Název, zkontrolovat volbu Zahrnout do ISPV u všech typů pracovních poměrů.

Poznámka:
1. U dohody o pracovní činnosti (DOPC, DOPC_MR):
v údaji Zahrnout do ISPV nezadat zatržítko … údaje tohoto typu prac. poměru budou pouze v údaji MI.TXT
v kartě Vlastnosti v údaji OON nezadat zatržítko… dohody o pracovní činnosti se v ISPV vykazují samostatně v údajích ODMDPCQ a HODDPCQ
v kartě Vlastnosti v údaji Druh činnosti pro OSSZ = 3

2. U typů pracovního poměru pro dohody o provedení práce (DOP), pro učně, pro členy orgánu společnosti:
v údaji Zahrnout do ISPV nezadat zatržítko … údaje tohoto typu prac. poměru budou pouze v údaji MI.TXT
v kartě Vlastnosti v údaji OON dát zatržítko … odměny z těchto typů pracovních poměrů se vykazují v údaji OONQ
v kartě Vlastnosti v údaji Druh činnosti pro OSSZ = 18

3. U typu pracovního poměru Statut:
v údaji Zahrnout do ISPV nezadat zatržítko … údaje tohoto typu prac. poměru budou pouze v údaji MI.TXT
v kartě Vlastnosti v údaji OON dát zatržítko … odměny z těchto typů pracovních poměrů se vykazují v údaji OONQ
v kartě Vlastnosti v údaji Druh činnosti pro OSSZ = 7, 14


4. V Systém/Výběr období …tlačítko Přepočet statistiky, zde je vhodné přepočítat statistiku za celý kalendářní rok (to především, pokud jste měnili údaje ovlivňující výpočet statistiky nebo pokud nebyla vypočtena statistika při uzavírání období v některém měsíci.)

5. Pokud při vytváření ISPV za 2. nebo 4. čtvrtletí měníte cokoli, co je uvedeno v předcházejících bodech, je vhodné nejdříve opakovaně vytvořit ISPV za 1. případně 3. čtvrtletí a teprve potom za následné čtvrtletí.

6. Údaj CZICSE se plní hodnotou z údaje Postavení v zaměstnání v kartě Pracovní poměr.

7. Údaj CZISCO se přebírá z definice přiřazeného pracovního místa.

8. Místo výkonu práce se do statistiky dostává z kódu okresu adresy rozdělení typu, které je nastaveno v Systém/Nastavení aplikace/Statistika.
V tomto typu rozdělení musí být u všech rozdělení zadaná kompletní adresa (město, obec) výběrem z číselníku. Všichni zaměstnanci musí být členové tohoto typu rozdělení.

9. Pro odlišení vedoucích pracovníků je třeba vytvořit hierarchii pracovních míst v Personalistika/Pracovní místa/Zaměstnanci na pracovních místech pomocí pravého tlačítka myši (volba Přesunout na kořen stromu).

10. V kartě Vzdělání musí být u všech zaměstnanců uveden Obor vzdělání dle ISPV.
  • (nepřiřazena)
  • Kritická chyba
  • Chyba
  • Nápad
  • Objednávka
  • Předáno na Teams
  • Editovat poznámku ...