Helpdesk
Upozornění:
Když odpověď z naší strany není dostatečná nebo chcete vložit doplňující údaje k původnímu dotazu, použijte prosím u dotazu tlačítko "Odpovědět".
Pokud zvolíte "Vložit nový dotaz" nejsme schopni dohledat na co přesně reagujete.
Tlačítko "Vložit nový dotaz" použijte pouze v případě, že chcete začít diskusi na zcela nové téma.

Hlášení Tabulku "Hierarchire rozdělení" je nutno aktualizo..

MZDY profi 7 
30.1.2013 15:36, Květuše Píchová
Pokud se toto hlášení zobrazuje i po provedené aktualizaci, zřejmě vznikl nějaký problém při ručních úpravách nebo importech rozdělení (pomocí SQL).
Přikládáme 2 SQL příkazy, které zobrazí chybná rozdělení, které je pak možné ručně opravit.

První :
SELECT * FROM Rozdeleni
WHERE Rodic IS NULL
AND RozdeleniRodice IS NOT NULL

Druhý:
SELECT * FROM Rozdeleni T1
WHERE (
RozdeleniRodice IS NOT NULL AND
NOT EXISTS (
SELECT * FROM HierarchieRozdeleni H1
WHERE (H1.TypPodrizene = T1.KodTypuRozdeleni and H1.KodPodrizene = T1.Kod)
AND (H1.TypNadrazene = T1.RozdeleniRodice and H1.KodNadrazene = T1.Rodic)
)
)
OR
(
EXISTS (
SELECT * FROM Rozdeleni T2, HierarchieRozdeleni H2
WHERE (T1.RozdeleniRodice = T2.RozdeleniRodice and T1.Rodic = T2.Rodic)
AND (T1.KodTypuRozdeleni <> T2.KodTypuRozdeleni or T1.Kod <> T2.Kod)
AND (H2.TypNadrazene = T2.KodTypuRozdeleni and H2.KodNadrazene = T2.Kod)
AND (H2.TypPodrizene = T1.KodTypuRozdeleni and H2.KodPodrizene = T1.Kod)
)
)
OR
(
RozdeleniRodice IS NULL AND
EXISTS (
SELECT * FROM HierarchieRozdeleni H3
WHERE (T1.KodTypuRozdeleni = H3.TypPodrizene and T1.Kod = H3.KodPodrizene)
AND (T1.KodTypuRozdeleni <> H3.TypNadrazene or T1.Kod <> H3.KodNadrazene)
)
)

Tyto SQL příkazy lze spustit v SQL Terminálu (CTRL/ALT/Q)


  • (nepřiřazena)
  • Kritická chyba
  • Chyba
  • Nápad
  • Objednávka
  • Předáno na Teams
  • Editovat poznámku ...