Helpdesk
Upozornění:
Když odpověď z naší strany není dostatečná nebo chcete vložit doplňující údaje k původnímu dotazu, použijte prosím u dotazu tlačítko "Odpovědět".
Pokud zvolíte "Vložit nový dotaz" nejsme schopni dohledat na co přesně reagujete.
Tlačítko "Vložit nový dotaz" použijte pouze v případě, že chcete začít diskusi na zcela nové téma.

Insolvence a daňový bonus.

MZDY profi 7 
15.2.2013 14:45, Květuše Píchová
Daňový bonus se pro účel exekucí do čisté mzdy nepočítá, stejně se má postupovat i v případě insolvence, protože se zákon o insolvenci odkazuje na exekuce.
Níže uvádíme článek p. Šubrta, který se odkazuje na rozhodnutí Vrchního soudu.

Publikováno: 30.10.2012
Typ: výklady
Zdroj: Práce a mzda 2012/11
JUDr. Bořivoj Šubrt

Informace pro mzdové účetní ve věci daňového bonusu pro účely srážek ze mzdy

Jak známo, dlouhou dobu byl zastáván rozdílný názor na otázku, zda při zjišťování čisté mzdy pro účely srážek ze mzdy je třeba brát v úvahu i daňový bonus na vyživované děti. Ten je součástí daňového zvýhodnění na tyto děti a poplatníkovi (zaměstnanci) se poskytuje v případě, že celkové daňové zvýhodnění je vyšší než záloha na daň. Autor tohoto upozornění vždy zastával a publikoval názor, že daňový bonus součástí daňové zálohy není a proto také nemůže být při zjištění čisté mzdy pro účely srážek ze mzdy do ní započítáván, stejně jako pro zjištění čistého měsíčního průměrného výdělku (Viz např. Kolektiv autorů. Meritum Mzdy 2012. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2012, s. 275).
Na věc však byly vyslovovány i odlišné názory, a to mimo jiné i z Ministerstva spravedlnosti, Generálního finančního ředitelství, některých exekutorských úřadů a dokonce i v soudní judikatuře (např. Krajského soudu v Ostravě).

Zásadní stanovisko však zaujal Vrchní soud v Olomouci ve svém usnesení sp. zn. 3 VSOL 852/2011, který rozhodoval v senátu při řešení insolvenční věci. Soud rozhodl, že daňový bonus nemůže být pro srážky ze mzdy brán v úvahu. To znamená, že se z něj srážky provádět nemohou. Vrchní soud tím potvrdil rozhodnutí Krajského soudu v Brně. Protože se v daném sporu jednalo o schválení oddlužení, platí uvedený závěr pro veškeré srážky ze mzdy, tedy i pro insolvenční řízení o oddlužení.
  • (nepřiřazena)
  • Kritická chyba
  • Chyba
  • Nápad
  • Objednávka
  • Předáno na Teams
  • Editovat poznámku ...