Helpdesk
Upozornění:
Když odpověď z naší strany není dostatečná nebo chcete vložit doplňující údaje k původnímu dotazu, použijte prosím u dotazu tlačítko "Odpovědět".
Pokud zvolíte "Vložit nový dotaz" nejsme schopni dohledat na co přesně reagujete.
Tlačítko "Vložit nový dotaz" použijte pouze v případě, že chcete začít diskusi na zcela nové téma.

Výpočet pravděpodobného průměrného výdělku

MZDY profi 7 
8.3.2013 12:36, Květuše Píchová
Výpočet pravděpodobného průměru byl v roce 2012 doplněn o možnosti výpočtu buď podle pracovního místa nebo podle platového výměru.

V případě nového pracovního poměru nebo neodpracování 21 dnů se vypočítá pravděpodobný průměr následovně:

V programu lze nastavit výpočet dle pracovního místa (bere se průměr všech zaměstnanců na stejném pracovním místě a z toho je vypočtena průměrná hodnota), pokud by zaměstnanec neměl pracovní místo nebo nebyl vypočten průměr podle prvního způsobu, provede se výpočet podle platového výměru a počtu hodin v přiřazeném kalendáři ve čtvrtletí, ve kterém má průměr platit,

např. při platovém výměru 20000 se vypočítá průměr platný v 1. čtvrtletí 2014 takto:
(3*20000)/(184+160+168) = 117,19.

Pokud je takto vypočítaný průměr nižší než v předchozím čtvrtletí, použije se průměr z předchozího čtvrtletí.

Pokud je vypočítaný průměr nižší než minimální hodinová mzda, nastaví se průměr na tuto minimální mzdu (přepočten případně koeficientem zkráceného úvazku, např. při 20 hod. týdenním úvazku se vynásobí koeficientem 40/20).

Oba způsoby jsou možné a Zákoník práce blíže nespecifikuje výpočet pravděpodobného průměru.
Nastavení najdete v nastavení aplikace v záložce Další vlastnosti programu - výpočet pravděpodobného průměru.
  • (nepřiřazena)
  • Kritická chyba
  • Chyba
  • Nápad
  • Objednávka
  • Předáno na Teams
  • Editovat poznámku ...