Helpdesk
Upozornění:
Když odpověď z naší strany není dostatečná nebo chcete vložit doplňující údaje k původnímu dotazu, použijte prosím u dotazu tlačítko "Odpovědět".
Pokud zvolíte "Vložit nový dotaz" nejsme schopni dohledat na co přesně reagujete.
Tlačítko "Vložit nový dotaz" použijte pouze v případě, že chcete začít diskusi na zcela nové téma.

Čerpání dovolené po mateřské

MZDY profi 7 
14.6.2013 9:29, Květuše Píchová
Zákoník práce, § 223

(1) Nepracoval-li zaměstnanec, který splnil podmínku stanovenou v § 212 odst. 1, v kalendářním roce, za který se dovolená poskytuje, pro překážky v práci, které se pro účely dovolené neposuzují jako výkon práce, zaměstnavatel krátí dovolenou za prvých 100 takto zameškaných směn (pracovních dnů) o jednu dvanáctinu a za každých dalších 21 takto zameškaných směn (pracovních dnů) rovněž o jednu dvanáctinu. Dovolenou vyčerpanou podle § 217 odst. 5 před nástupem rodičovské dovolené není možné z důvodu následného čerpání rodičovské dovolené krátit.

Pokud je zaveden evidenční stav 5-Rodičovská dovolená, program za dobu rodičovského příspěvku zkrátí nárok na dovolenou. Pokud ale zadáte čerpání dovolené bezprostředně po ukončení placené mateřské v nezkrácené délce, program tuto informaci zohlední a nárok zpět nastaví na nezkrácenou délku.

Nově lze nastavit po ukončení mateřské dovolené evidenční stav 4b-Čerpání dovolené před nástupem na RD.
  • (nepřiřazena)
  • Kritická chyba
  • Chyba
  • Nápad
  • Objednávka
  • Předáno na Teams
  • Editovat poznámku ...