Helpdesk
Upozornění:
Když odpověď z naší strany není dostatečná nebo chcete vložit doplňující údaje k původnímu dotazu, použijte prosím u dotazu tlačítko "Odpovědět".
Pokud zvolíte "Vložit nový dotaz" nejsme schopni dohledat na co přesně reagujete.
Tlačítko "Vložit nový dotaz" použijte pouze v případě, že chcete začít diskusi na zcela nové téma.

Import ID médií z textového souboru

Docházka 4 
4.9.2013 12:53, Martin Vais
Postup načtení:
1. Uložte soubor se seznamem ID médií do počítače
2. Otevřete seznam ID médií (v menu „Terminály/Identifikační média“)
3. V menu vyberte položku „Aktuální okno/Import ID médií ze souboru“
4. Vyberte textový soubor obsahující seznam karet a stiskněte tlačítko "Otevřít"
5. Naimportované karty se zobrazí v seznamu identifikačních médií

Upozornění:
Seznam karet obsahuje položku označení. Pokud již v seznamu karet existuje
karta se stejným označením, nebude nová karta do systému importována.
Pokud chcete karty importovat s jiným označením, upravte obsah textového
souboru dříve, než budete import provádět.

Struktura textového souboru:
KOD 1;KOD 2;OZNACENI _MEDIA;DATUM_PORIZENI;;;;
  • (nepřiřazena)
  • Kritická chyba
  • Chyba
  • Nápad
  • Objednávka
  • Předáno na Teams
  • Editovat poznámku ...