Helpdesk
Upozornění:
Když odpověď z naší strany není dostatečná nebo chcete vložit doplňující údaje k původnímu dotazu, použijte prosím u dotazu tlačítko "Odpovědět".
Pokud zvolíte "Vložit nový dotaz" nejsme schopni dohledat na co přesně reagujete.
Tlačítko "Vložit nový dotaz" použijte pouze v případě, že chcete začít diskusi na zcela nové téma.

Zaměstnanci nefunguje ID médium na terminálu

Docházka 4 
11.9.2013 10:03, Martin Vais
V menu Terminály | Terminály | dvojklikem si otevřete požadovaný terminál a na záložce „Osoby“ zkontrolujte, zdali je tato osoba, uvedená v seznamu. V případě, že je zde uvedena proveďte generování nastavení terminálů.

Pokud ji zde nenaleznete, je potřeba zkontrolovat na zaměstnanecké kartě následující údaje:
1) na kartě „Hlavní údaje“ zkontrolujte, zda je k aktuálnímu dni aktivní pracovní poměr a není ukončen dřív než k aktuálnímu dni.
2) na kartě „ID média“ zkontrolujte, zda je k aktuálnímu dni přiřazeno ID médium a zda není ukončeno dřív než k aktuálnímu dni.
3) na kartě „Skupiny Osob“ zkontrolujte, zda je k aktuálnímu dni přiřazena platná skupina osob a zda není ukončena dřív než k aktuálnímu dni. Pokud má správně přiřazenou skupinu osob je potřeba zkontrolovat zda tato skupina osob má přístup k terminálu. V menu seznamy | skupiny osob, otevřete si skupinu osob. Na záložce „Povolené terminály“ zkontrolujte, zda-li jsou požadované terminály přiřazeny na pravé straně.

Po provedení změn je potřeba znovu vygenerovat terminály (menu Terminály | Generovaní nastavení terminálů).
  • (nepřiřazena)
  • Kritická chyba
  • Chyba
  • Nápad
  • Objednávka
  • Předáno na Teams
  • Editovat poznámku ...