Helpdesk
Upozornění:
Když odpověď z naší strany není dostatečná nebo chcete vložit doplňující údaje k původnímu dotazu, použijte prosím u dotazu tlačítko "Odpovědět".
Pokud zvolíte "Vložit nový dotaz" nejsme schopni dohledat na co přesně reagujete.
Tlačítko "Vložit nový dotaz" použijte pouze v případě, že chcete začít diskusi na zcela nové téma.

Nárok na dovolenou - automatické sledování

Docházka 4 
11.9.2013 10:33, Michal Žídek
Zadání:
Je potřeba u zaměstnanců sledovat zůstatky dovolených. Při každém čerpání musí být zůstatek ponížen o čerpání.

Postup:

1. Vytvořit časovou složku 204, která se v systému nenachází.

V menu Seznamy -> Typy časových složek -> označte časovou složku "200 Dovolená" a klikněte v horním menu na ikonu vytvořit z kopie. Otevře se tabulka, ve které se program zeptá zda-li si přejete vytvořit kopii časové složky, tuto potvrďte "Ano". Následuje dotaz, ve kterém zadáte kód časové složky, tedy "204" a OK. Otevře se okno do kterého vyplníte v poli popis "Dovolená - nárok" a do pole poznámka místo stávajícího textu napíšete "Nárok na dovolenou - kladná hodnota přičítá a záporná hodnota odčítá)", dále kliknete na záložku "Operace" a zde přemístíte operaci "Dovolená", zprava na levou stranu. Následně klikněte na záložku "Rozšířené nastavení" -> zde zatrhněte "Nepřepočítávat měsíční výsledky" po té OK.

2. Vytvořit časovou složku 205, která se v systému nenachází.

V menu Seznamy -> Typy časových složek -> označte časovou složku "200 Dovolená" a klikněte v horním menu na ikonu vytvořit z kopie. Otevře se tabulka, ve které se program zeptá zda-li si přejete vytvořit kopii časové složky, tuto potvrďte "Ano". Následuje dotaz, ve kterém zadáte kód časové složky, tedy "205" a OK. Otevře se okno do kterého vyplníte v poli popis "Dovolená - zůstatek" a do pole poznámka místo stávajícího textu napíšete "Zde se provádí výpočet zůstatku dovolené.", dále kliknete na záložku "Operace" a zde přemístíte operaci "Dovolená", zprava na levou stranu. Následně klikněte na záložku "Vlastnosti" -> Vzorce -> Zde do "měsíčních výsledku - dnů" vložte tento vzorec:

__D_205-_D_200+_D_204

Vzorec zajistí, že se program podívá do zůstatku dovolené v minulém měsíci, odečte od něj aktuální hodnoty čerpané dovolené a následně přičte hodnotu "Nároku na dovolenou".
Předpoklad správného výpočtu je, že čerpaná dovolená se počítá do časové složky "200 Dovolená".


3. Korekce nároku na dovolenou.

V menu Docházka -> Editaci zpracované docházky -> rozklikněte konkrétního zaměstnance -> na středovém pásu zvolte "Měsíční výsledky" -> Klikněte na ikonu "Nový záznam" (ikona bílého prázdného listu nacházející se vlevo). Otevře se okno, ve kterém zvolte na řádku "Typ časové složky" časovou složku "204 Dovolená - nárok" a do pole dny napište počet dnů, které chcete do celkového nároku přičíst případně skrze zápornou hodnotu odečíst (například při ukončení pracovního poměru).

4. Po přepočtu výsledku v Editaci docházky se u časové složky "205 Dovolená - zůstatek" zobrazí správná hodnota.

Toto nastavení můžete udělat na počátku roku, ale i v jeho průběhu.
Můžete si nejdříve nadefinovat nároky u všech zaměstnanců a přepočet provést až následně v editaci najednou.
  • (nepřiřazena)
  • Kritická chyba
  • Chyba
  • Nápad
  • Objednávka
  • Předáno na Teams
  • Editovat poznámku ...