Helpdesk
Upozornění:
Když odpověď z naší strany není dostatečná nebo chcete vložit doplňující údaje k původnímu dotazu, použijte prosím u dotazu tlačítko "Odpovědět".
Pokud zvolíte "Vložit nový dotaz" nejsme schopni dohledat na co přesně reagujete.
Tlačítko "Vložit nový dotaz" použijte pouze v případě, že chcete začít diskusi na zcela nové téma.

Výpočet nároku na dovolenou po změně úvazku

MZDY profi 7 
29.11.2013 12:10, Květuše Píchová
Výpočet nároku na dovolenou po změně úvazku (počtu pracovních dnů v týdnu) v průběhu roku přepočtem na hodiny (platné od verze 7.1.311.68).

Pokud se v kartě Dovolená zvolí přepočet na hodiny, probíhá výpočet dovolené následovně:

Př. Zaměstnanec má 4 týdny dovolené, změnil úvazek 15. května:
7,5 hodinový kalendář s 5-ti denním týdnem platí do 14.5.
11 hodinový kalendář s 3,5 denním týdenem platí od 15.5

Celoroční nárok u 5-ti denního týdnu je 20 dnů.
Celoroční nárok u 3,5 denního týdnu je 14 dnů.

Celoroční nárok zaměstnance se vypočítá:
20*(5/12) + 14*(7/12) = 8,32 + 8,16 = zaokrouhleno na půldny 16 dnů

Koeficient krácení celoročního nároku se určí podle počtu celých měsíců, kdy platí nový kalendář, v tomto případě nový kalendář s 3,5 denním týdnem platí celých 7 měsíců v roce.

Přepočet celoročního nároku v hodinách :
8,32 dnů * 7,5 hodin + 8,16 dnů * 11 hodin = 152,16 hodin

Výpočet je třeba zaokrouhlit na polovinu dne podle posledního úvazku:
152,16 / 11 = 13,8 dne zaokrouhleno = 13,5 dne

Zaokrouhlené dny se převednou na hodiny podle posledního úvazku:
13,5 dne * 11 hodin = 148,5 hodin

Zaměstnanec může čerpat dovolenou 8 dnů v 7,5 hodinových směnách a 8 dnů v 11-ti hodinových směnách. Nebo 13,5 dne v 11-ti hodinových směnách.

Aktuální zůstatek v průběhu roku je při přepočtu podle hodin vyčíslen jako rozdíl mezi nárokem v hodinách a skutečně čerpanými hodinami dovolené.

Nevyčerpaná dovolená z minulého roku se k hodinovému nároku v aktuálním roce přičte jako násobek dnů a denního úvazku, který platil poslední den v minulém roce.
  • (nepřiřazena)
  • Kritická chyba
  • Chyba
  • Nápad
  • Objednávka
  • Předáno na Teams
  • Editovat poznámku ...