Helpdesk
Upozornění:
Když odpověď z naší strany není dostatečná nebo chcete vložit doplňující údaje k původnímu dotazu, použijte prosím u dotazu tlačítko "Odpovědět".
Pokud zvolíte "Vložit nový dotaz" nejsme schopni dohledat na co přesně reagujete.
Tlačítko "Vložit nový dotaz" použijte pouze v případě, že chcete začít diskusi na zcela nové téma.

Platby do zahraničí

MZDY profi 7 
27.2.2014 8:24, Květuše Píchová
U banky, u které je firemní účet, a u bank, u kterých je veden zahraniční účet zaměstnanců, musí být doplněny kódy IBAN a SWIFT.

Musí být naplněny kurzy v menu "Seznamy/Číselníky/Měny", po otevření záznamu konkrétní měny (např. EURO) kliknutím na tlačítko Načíst kurzy z ČNB.

Při vytváření exportu do banky budou vytvořeny 2 soubory, a to s platbami v rámci ČR a do zahraničí (částka v korunách bude přepočtena kurzem platným v okamžiku vytváření exportního souboru).

Pokud má být použit aktuální kurz, je potřeba export provést až po 14:30.
  • (nepřiřazena)
  • Kritická chyba
  • Chyba
  • Nápad
  • Objednávka
  • Předáno na Teams
  • Editovat poznámku ...