Helpdesk
Upozornění:
Když odpověď z naší strany není dostatečná nebo chcete vložit doplňující údaje k původnímu dotazu, použijte prosím u dotazu tlačítko "Odpovědět".
Pokud zvolíte "Vložit nový dotaz" nejsme schopni dohledat na co přesně reagujete.
Tlačítko "Vložit nový dotaz" použijte pouze v případě, že chcete začít diskusi na zcela nové téma.

Migrace aplikací RON na nový server

Docházka 4 
14.8.2014 17:07, Michal Žídek
Postup přesunu aplikací, SQL databáze z jednoho serveru na druhý.

V případě potřeby můžeme migraci objednat u nás (objednat lze na mail.: objednavky@ron.cz).
22.3.2021 9:22, Martin Vais

PŘÍPRAVA

1) Nejprve je potřeba mít informaci o tom, jaké aplikace společnosti RON vlastníte (Docházka, MZDY Profi, Personalistika, Majetek, Jídelna, Přístupy, Sklad) a jejich moduly, hlavně modul Služba u některých RON aplikací.

2) Připravte si registrační karty ke všem programům. V případě nových verzí docházky (datum vydání od 11/2020 včetně) je aktivace provedena automaticky načtením z databáze.

PUVODNÍ SERVER

3) Zkontrolujte, zda některý z uživatelů není přihlášen do některého z programů, které pracují na společné databázi. Seznam připojených uživatelů naleznete v menu „Systém“ -> „Seznam aktuálně přihlášených uživatelů“.

4) V každém adresáři s nainstalovaným programem RON, vytvořte nový textový soubor s názvem, maintenance.txt (pravé tlačítko myší -> v zobrazeném menu Nový -> vybrat Textový dokument -> přejmenovat na maintenance.txt). Do textového souboru maintenance.txt vepište název počítače (serveru), na kterém jsou nainstalovány aplikace RON. Vytvořením toho souboru zabráníte spuštění programu z jiného počítače, než který je v tomto textovém souboru zapsán.

Pokud máte v licenci RON aplikací modul služba, pokračujte body 5 a 6 jinak přeskočte na Bod 7.

5) Otevřete si manažer služby (pro docházku: ADS_ServiceManager, mzdy: MZDY_ServiceManager, jídelnu: Jidelna_ServiceManager, přístupy: APS_ServiceManager, personalistika: Person_ServiceManager) a proveďte zálohu manažeru služeb. Zálohu provedete kliknutím na ikonu žluté složky se zelenou šipkou. Jednotlivé manažery najdete v instalaci jednotlivých RON aplikací. 

6) Vypněte a zakažte na serveru služby související s aplikacemi RON -> Pro docházku: ADS_Service, ADS_Print_Service (jen u starších istalací), mzdy: MZDY_Service, jídelnu: Jidelna_Service, přístupy: APS_Service, personalistiku: Person_Service.

7) Zálohujte stávající databázi. Zálohu provedete v menu „Systém“ -> Správa databáze -> Zálohování databáze. Zálohu lze provést pouze na lokální disk počítače, na kterém se databáze nachází. Pokud máte více aplikací RON, které pracují na stejné databázi, postačí provést zálohu v jedné z aplikací.

NOVÝ SERVER

8) Nainstalujte SQL databázový systém.

9) Vytvořte si na novém serveru prázdnou SQL databázi.

10) Nainstalujte aplikace RON na nový server pomocí instalačního balíčku, který najdete na našem Helpdesku.

11) Proveďte postupně aktivaci programů RON pomocí Vaší registrační karty pro danou aplikaci, kterou jste obdržely při zakoupení programu nebo při prodloužení servisní smlouvy. Aktivaci provedete v menu „Systém“ -> Správa databáze -> Aktivace.
V případě nových verzí docházky (datum vydání od 11/2020 včetně) je aktivace provedena automaticky načtením z databáze.

12) Otevřete jednu aplikaci RON a připojte k vytvořené databázi na SQL serveru. Databázi připojíte v menu „Systém“ -> Správa databáze -> Nastavení parametrů databáze.

13) V otevřeném programu RON z bodu 12 proveďte obnovu databáze ze zálohy, V menu „Systém“ -> Správa databáze -> Obnova databáze ze zálohy. Obnovu provádíte pouze v jedné z aplikací. Pokud je vyžadována restrukturalizace, musí být ostatní programy RON zavřené.

14) Připojte ostatní aplikace k vytvořené databázi na SQL serveru.

15) Nainstalujte služby (pro docházku: ADS_Service, mzdy: MZDY_Service, jídelnu: Jidelna_Service, přístupy: APS_Service, personalistika: Person_Service) s parametrem /instal. A služby zapněte.

16) Spusťte manažer služby (pro docházku: ADS_ServiceManager, mzdy: MZDY_ServiceManager, jídelnu: Jidelna_ServiceManager, přístupy: APS_ServiceManager, personalistika: Person_ServiceManager) a proveďte načtení nastavení plánovače úloh ze zálohy, kterou jste si vytvořili v bodu 5 (pomocí tlačítka složky s modrou šipkou).

PUVODNÍ SERVER

17) Odinstalujte služby (s parametrem /uninstal).

18) Odstraňte aplikace ze starého serveru.

19) Doporučujeme provést i odpojení databáze RON aplikací (Detach..)

 

Body 5, 6, 15, 16 a 17 proveďte pouze v případě, že vlastníte pro danou aplikaci modul Služba.

 

  • (nepřiřazena)
  • Kritická chyba
  • Chyba
  • Nápad
  • Objednávka
  • Předáno na Teams
  • Editovat poznámku ...