Helpdesk
Upozornění:
Když odpověď z naší strany není dostatečná nebo chcete vložit doplňující údaje k původnímu dotazu, použijte prosím u dotazu tlačítko "Odpovědět".
Pokud zvolíte "Vložit nový dotaz" nejsme schopni dohledat na co přesně reagujete.
Tlačítko "Vložit nový dotaz" použijte pouze v případě, že chcete začít diskusi na zcela nové téma.

Zaúčtování podle % úvazku

MZDY profi 7 
9.12.2014 14:58, Květuše Píchová
Od verze 7.1.411.84 lze výstup do účetnictví rozúčtovat podle předem nastaveného úvazku. Pro názornost uvedeme příklad:

zaměstnanec pracuje
10% na mzdovém středisku 1
10% na mzdovém středisku 2
80% na mzdovém středisku 3

Požadujeme, aby se jeho hrubá mzda do účetnictví rozúčtovala
tímto poměrem na středisko 1,2 a 3.

Za tím účelem je třeba provést následující nastavení:

1. V Nastavení apikace/Typy rozdělení
zvolte Používat rozdělení časových složek.

2. V Nastavení apikace/Nastavení zaúčtování:
1)Zaúčtování provádět podle rozdělení : Mzdové středisko
2)První typ rozdělení pro rozúčtování : Mzdové středisko
- podle rozdělení časové složky
- tlačítko Mzdové položky a časové složky mzdy:

do horního pravého okna nastavte vždy mzdovou položku 100
a k ní do spodního pravého okna nastavte časovou složku, podle které
se má provádět rozúčtování (v tomto příkladě ČS 100)
… mzdová položka 100 musí být takto nastavena, i když ji nemáte
uvedenou v definici zaúčtování, podle ní a nastaveného procenta
úvazku program vytváří rozúčtování

dále do horního pravého okna nastavte mzdové položky, které se mají
rozúčtovat, (v tomto příkladě se rozúčtovává jen MP 500)
a k ní do spodního pravého okna nastavte časovou složku, podle které
se má provádět rozúčtování (v tomto příkladě ČS 100)

- zatrhněte také volbu Mzdové položky se dělí podle přiřazení zaměstnance,
seznam těchto položek nastavte tlačítkem Mzdové položky


3. V Seznamy/Typy časových složek nastavte u složky 100 v kartě Vlastnosti/Rozšířené nastavení Povolit zadávání rozdělení.

4. V Seznamy/Číselníky/Typy rozdělení u typu rozdělení Mzdové středisko povolte duplicity.

5. Poté zavřete případně otevřené okno Seznam zaměstnanců a znovu jej otevřete. V kartě zaměstnance Rozdělení/Mzdové středisko přidejte v pravém okně sloupec Procento úvazku pomocí CTRL/L.
Nyní můžete u zaměstnance nastavit, že pracuje
10% na mzdovém středisku 1
10% na mzdovém středisku 2
80% na mzdovém středisku 3

6. V Seznamy/Definice zaúčtování vytvořte řádek pro zaúčtování hrubé mzdy (mzdová položka 500).

7. Po zpracování mzdy se výstup do účetnictví provede ve Výstupy/Zaúčtování mezd kliknutím nejdřív na tlačítko
Vytvořit rozúčtování a potom na tlačítko
Vytvořit zaúčtování.

8. Pokud v definici zaúčtování uvedete i jiné položky,
musíte pro ně provést stejné nastavení jako pro položku 500.
  • (nepřiřazena)
  • Kritická chyba
  • Chyba
  • Nápad
  • Objednávka
  • Předáno na Teams
  • Editovat poznámku ...