Helpdesk
Upozornění:
Když odpověď z naší strany není dostatečná nebo chcete vložit doplňující údaje k původnímu dotazu, použijte prosím u dotazu tlačítko "Odpovědět".
Pokud zvolíte "Vložit nový dotaz" nejsme schopni dohledat na co přesně reagujete.
Tlačítko "Vložit nový dotaz" použijte pouze v případě, že chcete začít diskusi na zcela nové téma.

Import mzdových položek z excelu.

MZDY profi 7 
24.2.2016 13:41, Květuše Píchová
Pro import mzdových položek z excelu je k dispozici skript ve Výstupy /Manažer skriptů:

Import mzdových položek z CSV souboru.

Formát importovaného CSV souboru je následující :

období;osobní číslo; kód mzdové položky;částka

kde
období ... je ve formátu dd.mm.rrrr
kód mzdové položky ... je kód položky z číselníku
mzdových položek
(v Seznamy/Typy mzdových položek)

Např.
01.01.2016;0015;240;2500

je řádek v souboru pro import mzdové položky 240 pro osobní číslo 0015 s částkou 2500 Kč v období leden 2016.

Informace o všech uskutečněných importech lze prohlížet ve Mzdy/Import dat, zde lze také jednotlivé importy tzv. stornovat.
  • (nepřiřazena)
  • Kritická chyba
  • Chyba
  • Nápad
  • Objednávka
  • Předáno na Teams
  • Editovat poznámku ...