Helpdesk
Upozornění:
Když odpověď z naší strany není dostatečná nebo chcete vložit doplňující údaje k původnímu dotazu, použijte prosím u dotazu tlačítko "Odpovědět".
Pokud zvolíte "Vložit nový dotaz" nejsme schopni dohledat na co přesně reagujete.
Tlačítko "Vložit nový dotaz" použijte pouze v případě, že chcete začít diskusi na zcela nové téma.

Exekuční příkaz na daňový bonus

MZDY profi 7 
16.3.2016 11:29, Květuše Píchová
Jak srazit ze mzdy srážku na základě exekučního příkazu na jinou peněžitou pohledávku povinného vyplývající z povinnosti dlužníka vyplatit povinnému daňový bonus ve smyslu §35c zákona č.586/1992 Sb ?

Daňový bonus nelze započítávat do čisté mzdy povinného pro účely srážek ze mzdy, ale lze jej postihnout jako jinou peněžitou pohledávku ve smyslu ustanovení § 312 a násl. občanského soudního řádu ve spojení s ustanovením § 52 exekučního řádu.
Vzhledem ke skutečnosti, že na provedení exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky se nevztahují ustanovení o nezabavitelné částce, sráží se daňový bonus celý.
Na takový exekuční příkaz se nevztahuje pořadí, které získaly jednotlivé pohledávky, srážka má být provedena neprodleně.

V aplikaci původně nebyl pro tento typ srážky připraven žádný kód. Bylo tedy třeba vytvořit nový kód srážky třeba jako kopii z kódu 1500, v něm nastavit vzorec:
_MP_589+_MP_601a
Způsob sražení Srazit až do výše výplaty.

Aktuálně již pro tento typ srážky existuje srážka pod kódem
0502 - Jiná peněžitá pohledávka.
  • (nepřiřazena)
  • Kritická chyba
  • Chyba
  • Nápad
  • Objednávka
  • Předáno na Teams
  • Editovat poznámku ...