Helpdesk
Upozornění:
Když odpověď z naší strany není dostatečná nebo chcete vložit doplňující údaje k původnímu dotazu, použijte prosím u dotazu tlačítko "Odpovědět".
Pokud zvolíte "Vložit nový dotaz" nejsme schopni dohledat na co přesně reagujete.
Tlačítko "Vložit nový dotaz" použijte pouze v případě, že chcete začít diskusi na zcela nové téma.

Dlužné výžívné - zrušení automatického generování.

MZDY profi 7 
2.9.2016 8:08, Květuše Píchová
Od verze ...96 bylo do programu přidáno Automatické generování dlužného výživného.
Do číselníku typů srážek byl doplněn nový záznam pro dlužné výživné s kódem 0440.
Tento kód srážky se nyní používá pro automatické generování srážky do karty zaměstnance v případě, že v předchozích měsících nebylo sraženo celé běžné výživné
(běžné výživné program pozná podle nastavení srážky v Seznamy/Typy srážek v kartě Vlastnosti,
kde Typ srážky = Výživné,
dlužné výživné má Typ srážky = Dlužné výživné).

Pokud má být tento "automat" vypnut, je třeba nastavit u srážky 0400, případně u jiného kódu srážky, který se používá pro výživné, Typ srážky = Výkony rozhodnutí
(viz. Seznamy/Typy srážek).

Poté v kartě zaměstnance vynulovat částky u vygenerovaného dlužného výživného 0440 (částku měsíční i částku celkovou), ve mzdě dlužné výživné smazat a Obnovit všechny srážky.

Pokud se bude v budoucnu tato funkce využívat, doporučuje se vytvořit v číselníku srážek novou srážku, třeba 0400a kopií z 0400, a v ní nastavit Typ srážky = Výživné.

Pak se může nový typ výživného 0400a zadávat do karty zaměstnanců.
  • (nepřiřazena)
  • Kritická chyba
  • Chyba
  • Nápad
  • Objednávka
  • Předáno na Teams
  • Editovat poznámku ...