Helpdesk
Upozornění:
Když odpověď z naší strany není dostatečná nebo chcete vložit doplňující údaje k původnímu dotazu, použijte prosím u dotazu tlačítko "Odpovědět".
Pokud zvolíte "Vložit nový dotaz" nejsme schopni dohledat na co přesně reagujete.
Tlačítko "Vložit nový dotaz" použijte pouze v případě, že chcete začít diskusi na zcela nové téma.

Postup změny ODBC zdroje pro RON portál.

Docházka 4 
23.11.2018 11:06, Martin Vais
V novějších verzích portálu je doporučené používat v ODBC zdroji na místo ovladače "ODBC" ovladač "ODBC Driver 11/13/17 for SQL Server".

Pokud používáte připojení pomocí driver sqlsrv, není potřeba provádět tento postup.

Níže je postup
23.11.2018 11:18, Martin Vais

1) V nástrojích pro správu, otevřete "Zdroje dat ODBC (32 nebo 64 dle verze PHP)"

2) V otevřeném okně zvolíme záložku Systémové DSN a zde Přidat

3) Z nabídky ovladačů vybereme ODBC Driver 11/13/17 for SQL Server a pokračujeme tlačítkem Dokončit.

4) Do pole Name, vepíšeme název zdroje. Do pole Descprition, vepíšeme popis. Do pole Server, vepíšeme jméno serveru, ke kterému se chceme připojit kde je umístěna databáze docházky) a pokračujeme stiskem tlačítkem Další.

 

5) V dalším kroku si zvolíme, jak se připojujeme k databázi a vyplníme požadované údaje. Pokračujeme stiskem tlačítka Další.

 

6) Na nové stránce zatrhneme Change the default database to a z nabídky vybereme databázi docházky, dále postupujeme dle obrázku níže a opět Další

 

7) Na poslední stránce stiskneme Dokončit.

8) Jako poslední si otevřeme adresář, kde máme nainstalovaný web a najdeme soubor _appdbset, který si otevřeme a upravíme zdoj dat. Jako název zdroje dat zvolíme položku Name z bodu 4.

 

  $db_connectionstring = "ADS";

19.3.2020 9:28, Martin Vais

Odkazy pro stažení ovladačů, pokud jej v nabídce nenajdete:

  • (nepřiřazena)
  • Kritická chyba
  • Chyba
  • Nápad
  • Objednávka
  • Předáno na Teams
  • Editovat poznámku ...