Helpdesk
Upozornění:
Když odpověď z naší strany není dostatečná nebo chcete vložit doplňující údaje k původnímu dotazu, použijte prosím u dotazu tlačítko "Odpovědět".
Pokud zvolíte "Vložit nový dotaz" nejsme schopni dohledat na co přesně reagujete.
Tlačítko "Vložit nový dotaz" použijte pouze v případě, že chcete začít diskusi na zcela nové téma.

Jak zadat otcovskou dovolenou.

MZDY profi 7 
9.4.2019 8:33, Květuše Píchová
Možné varianty, jak lze správně zadat do programu:

1) Zaměstnanec bude mít po dobu otcovské zadán v evidenčním stavu rodičovskou dovolenou. Aby se správně vypočetla mzda,
je potřeba zadat evidenční stav 1d - Zaměstnán při rodičovské dovolené. Tento stav hlásí na zdravotní pojišťovnu počátek a konec rodičovské
dovolené, ale nesnižuje fond pracovní doby, ze které se počítá u většiny firem odpracovaná doba po odečtu absence, mezi které je započtena
i otcovská. Pokud by se zadala klasická rodičovská dovolená, byl by snížen fond pracovní doby a odpracovaná doba by byla pokrácena 2x.
V případě, že zaměstnanec bude mít v daném měsíci doplatek zdravotního pojištění do minimální mzdy, je potřeba zadat na dobu otcovské úpravu
vyměřovacího základu, kdy je plátce ZP stát. Tím se sníží minimální vyměřovací základ. To lze zadat hned při zadání evidenčního stavu.

2) Zaměstnanec nemá žádnou změnu evidenčního stavu. Zadá se pouze otcovská a na zdravotní pojišťovnu se nic nehlásí. V případě doplatku
na zdravotní pojištění nelze zadat úpravu vyměřovacího základu a zaměstnanec bude mít ve mzdě doplatek do minimální mzdy. Tuto variantu
lze použít tehdy, kde bude zaručen alespoň minimální vyměřovací základ na ZP.
  • (nepřiřazena)
  • Kritická chyba
  • Chyba
  • Nápad
  • Objednávka
  • Předáno na Teams
  • Editovat poznámku ...