Helpdesk
Upozornění:
Když odpověď z naší strany není dostatečná nebo chcete vložit doplňující údaje k původnímu dotazu, použijte prosím u dotazu tlačítko "Odpovědět".
Pokud zvolíte "Vložit nový dotaz" nejsme schopni dohledat na co přesně reagujete.
Tlačítko "Vložit nový dotaz" použijte pouze v případě, že chcete začít diskusi na zcela nové téma.

Vytvoření vzorku databáze

Docházka 3 
22.2.2008 14:49, Kateřina Lipková
Pro ověření správnosti nastavení docházkového systému, případně pro zjištění důvodu chyb v zaznamenaných datech docházky je možno v Docházce provést export vzorku databáze.
Postupujeme takto – v menu dochazky – Systém – Správa databáze – Export vzorku databáze – dostaneme se na tabulku Export, kde necháme zatrženy všechny údaje a k těmto navíc zatrhneme položku Data osoby a vybereme zaměstnance u kterého jsme zaznamenali problém. Potvrdíme výběr a následně uložíme soubor s příponou *.dbs, který pojmenujeme, nejlépe příjmením zaměstnance jehož data exportujete. Tento soubor můžete následně vložit jako přílohu k dotazu na stránkách naší podpory.
  • (nepřiřazena)
  • Kritická chyba
  • Chyba
  • Nápad
  • Objednávka
  • Předáno na Teams
  • Editovat poznámku ...