Helpdesk
Upozornění:
Když odpověď z naší strany není dostatečná nebo chcete vložit doplňující údaje k původnímu dotazu, použijte prosím u dotazu tlačítko "Odpovědět".
Pokud zvolíte "Vložit nový dotaz" nejsme schopni dohledat na co přesně reagujete.
Tlačítko "Vložit nový dotaz" použijte pouze v případě, že chcete začít diskusi na zcela nové téma.

Jak vytvářet příkaz k úhradě na deponované srážky.

MZDY profi 7 
15.7.2021 8:06, Květuše Píchová
Příklad :
Deponovaná srážka nabyde právní moci v 31. května. Zadá se datum 31.5. do kolonky Nabytí právní moci a hned stejné datum do kolonky Vyplatit deponace od.

Při tomto nastavení se vytvoří příkaz k úhradě z běžné květnové srážky a příkaz k úhradě provedených srážek ve mzdách před datem 31.5.

Nejde dělat deponace tak, že se zadá datum nabytí právní moci, odešle se za daný měsíc srážka, ale neodešlou se dosud deponované částky.

Příkaz k úhradě se dívá na datum deponace a všechny provedené srážky ve mzdách před tímto datem bere jako deponované. Nedívá se na již existující příkazy. "
  • (nepřiřazena)
  • Kritická chyba
  • Chyba
  • Nápad
  • Objednávka
  • Předáno na Teams
  • Editovat poznámku ...