Helpdesk
Upozornění:
Když odpověď z naší strany není dostatečná nebo chcete vložit doplňující údaje k původnímu dotazu, použijte prosím u dotazu tlačítko "Odpovědět".
Pokud zvolíte "Vložit nový dotaz" nejsme schopni dohledat na co přesně reagujete.
Tlačítko "Vložit nový dotaz" použijte pouze v případě, že chcete začít diskusi na zcela nové téma.

Nastavení/změna tiskového serveru pro RON Portál

Docházka 4 
3.8.2021 9:54, Martin Vais
Od verze docházky 4.13.2105.132 a verze portálu od 4.2107.155 doporučujeme změnit způsob nastavení portálu..
3.8.2021 9:59, Martin Vais

Postup:

 

1) Pokud máte (starší nastavení) odinstalujte službu ADS Print service (resp. Print service).

Odinstalaci provedete s parametrem -uninstall (např. C:\ProgramyRon\ADS4\Print_Service.exe -uninstall)
pozn. v některých případech je to potřeba spustit s právy správce.

 

2) Vypnout ve službě ADS Service úlohu Tiskový server (novější nastavení).

V instalaci docházky naleznete správce služba ADS Service, ADS_ServiceManager.exe. Po spuštění se v tray (vedle hodin) zobrazí zelená ikona "D". Po otevření přejděte do plánovače úloh a úlohu zablokujte.

Plánovač zavřete, a následně ukončete manažer služby v tray.

 

3) Úprava nastavení.

a) Zjištění názvu PC/IP adresy a portu, na kterém běží služba. V menu systém -> Nastavení -> Nastavení RON portálu -> Docházka:

b) Úprava souboru _appdbset.php. V instalaci portálu otevřete soubor _appdbset.php a upravte nastavení tiskového serveru (položky reportserver, reportserverport).
Příklad nastavení:

pozn. IP adresa/název PC musí být totožné jak v nastavení portálu. Nelze mít v nastavení portálu a v souboru _appdbset.php jednou IP adresu a podruhé název PC, ač se jedná o to samé.

 

4) Restartujte ve službách službu ADS Service.

5) Smažte úlohu (nepovinné, lze smazat kdykoliv) úlohu Tiskový server.

  • (nepřiřazena)
  • Kritická chyba
  • Chyba
  • Nápad
  • Objednávka
  • Předáno na Teams
  • Editovat poznámku ...