Helpdesk
Upozornění:
Když odpověď z naší strany není dostatečná nebo chcete vložit doplňující údaje k původnímu dotazu, použijte prosím u dotazu tlačítko "Odpovědět".
Pokud zvolíte "Vložit nový dotaz" nejsme schopni dohledat na co přesně reagujete.
Tlačítko "Vložit nový dotaz" použijte pouze v případě, že chcete začít diskusi na zcela nové téma.

Změna ID média zaměstnanci

 
7.8.2008 11:47, Martina Bezrouková
ID změníte v menu Seznamy => Strávníci. V seznamu vyhledáte strávníka. Dvojklikem na označeném řádku zobrazíte kartu strávníka. Ve formuláři v jeho levé části vyberte záložku ID média.

V pravé části je seznam Přiřazené ID média. Proveďte dvojklik na řádku ID média, které chcete zaměstnanci zrušit. Zobrazí se Vám formulář Přiřazené ID médium. Do políčka Datum vrácení vepíšete datum vrácení ID média a potvrdíte.

Přejděte do seznamu Volené ID média. Zde vyberte ID médium, které chcete přiřadit zaměstnanci. Šipkou, která je umístěna ve středovém panelu, přemístěte vybrané ID médium. Před přidáním ID média se zobrazí dotaz, zda chcete přiřadit vybrané ID médium osobě (dotaz se zobrazí, pokud máte v menu Systém => Nastavení => Nastavení aplikace => Uživatelské nastavení => Vlastnosti formulářů zaškrtnuté políčko Dotazy při přesunu mezi dvěma seznamy). Po potvrzení dotazu proběhne přiřazení ID média.
  • (nepřiřazena)
  • Kritická chyba
  • Chyba
  • Nápad
  • Objednávka
  • Editovat poznámku ...