Helpdesk
Upozornění:
Když odpověď z naší strany není dostatečná nebo chcete vložit doplňující údaje k původnímu dotazu, použijte prosím u dotazu tlačítko "Odpovědět".
Pokud zvolíte "Vložit nový dotaz" nejsme schopni dohledat na co přesně reagujete.
Tlačítko "Vložit nový dotaz" použijte pouze v případě, že chcete začít diskusi na zcela nové téma.

Doplnění vydaného jídla po výdeji

 
7.8.2008 12:02, Martina Bezrouková
U výdeje jídla po výdeji je třeba rozlišit, zda zaměstnanec má jídlo objednáno nebo ne.

a. Zaměstnanec má jídlo objednáno
Proveďte v menu Stravování => Manuální výdej objednaného jídla.
V seznamu vyberete datum, pro které chcete provést výdej jídla zaměstnanci a zvolíte jídelnu. Nyní najdete a označte příslušného zaměstnance, u kterého chcete výdej provést. Potvrdíte tlačítkem Vydat.
V případě, že chcete vydat všechny objednané jídla pro daný den a jídelnu stiskněte tlačítko Vydat vše.
Takto vložené jídlo se zobrazí v přehledu odběrů jídel v menu Stravování => Odběry jídel.

b. Zaměstnanec nemá jídlo objednáno
Nastavení provedete v menu Stravování => Manuální vložení odběru jídla. Ve formuláři vyberte Osobu, která odebrala jídlo, Datum odebrání jídla, Jídelnu, Typ denního jídla a Položku jídelníčku. Po tomto vyplnění potvrďte tlačítkem Vložit (formulář se po tomto potvrzení uzavře) nebo Vložit bez uzavření (formulář se po tomto potvrzení neuzavře a můžete vydávat další jídla po výdeji). Po potvrzení informace, že jídlo bylo úspěšně vloženo do databáze, máte proveden výdej jídla zaměstnanci.
Takto vložené jídlo se zobrazí v přehledu odběrů jídel v menu Stravování => Odběry jídel. Aby se vložený odběr jídla zaúčtoval, je třeba provést vyúčtování v menu Stravování => Dotace – dle osob.
  • (nepřiřazena)
  • Kritická chyba
  • Chyba
  • Nápad
  • Objednávka
  • Editovat poznámku ...