Helpdesk
Upozornění:
Když odpověď z naší strany není dostatečná nebo chcete vložit doplňující údaje k původnímu dotazu, použijte prosím u dotazu tlačítko "Odpovědět".
Pokud zvolíte "Vložit nový dotaz" nejsme schopni dohledat na co přesně reagujete.
Tlačítko "Vložit nový dotaz" použijte pouze v případě, že chcete začít diskusi na zcela nové téma.

Změna času uzávěrky objednávek jídla

 
7.8.2008 12:10, Martina Bezrouková
U změny uzávěrky jídla záleží, zda máte již vytvořený jídelníček nebo jídelníček budete teprve vytvářet.

a. Jídelníček je již vytvořen
V menu Seznamy => Jídelny vyberete jídelnu, pro kterou chcete změnit termíny uzávěrky jídla. Dvojklikem na označeném řádku zobrazíte formulář Jídelny. V horní části formuláře jídelny vyberte záložku Objednávací pravidla.
V poli Zobrazit pravidla pro typ denního jídla zvolte typ denního jídla, u kterého chcete provést změnu objednacího pravidla. Nastavení se provádí pro každý typ denního jídla zvlášť.
Ve formuláři jídelny nastavte, pravidla kolik dnů nejpozději před výdejem se může objednávat a do kolika hodin. Jednotlivé kroky potvrdíte tlačítkem. Po dokončení všech potřebných změn potvrďte.

Dále je potřeba změnit časy pro objednávání v jídelníčku na dny dopředu, kdy máte jídelníček již vytvořen. Změnu provedete v menu Stravování => Jídelníček. Ve formuláři Jídelníčku vyberte jídelnu, ve které jste provedli úpravu časů pro objednávání stravy. Stiskem tlačítka Opravit časy objednávání zobrazíte formulář, ve kterém zvolíte dny, u kterých požadujete změnit časy objednávání. Po potvrzení formuláře se provede oprava časů objednávání pro zvolené dny.
Výše uvedený postup je potřeba provést pro všechny jídelny, u kterých nastala změna.

Provedená změna se musí generovat do terminálu. V menu Terminály => Generování jídelníčku do terminálu, nastavte jídelnu, pro kterou jste provedli změny a generujete do objednacích terminálů tlačítkem OK.

Pokud máte nastavenu službu pro generování jídelníčku do terminálů je potřeba i zde opravit čas pro generování. Službu upravíte na serveru na kterém běží. Otevřete service manager (Jídelna_ServiceManager.exe). V pravé části lišty Windows se zobrazí modrá ikona J - dvojklikem ji otevřete. Zobrazí se Manažer služby, ve kterém zvolte Editor plánovače. V seznamu Plánovač úloh vyberete úlohu Generování jídelníčku do terminálů. Ve formuláři nastavíte Čas spuštění po ukončení objednávek (např. objednávání končí v 7 hodin - nastavte 7:05:00).

b. Jídelníček není vytvořen
V menu Seznamy => Jídelny vyberete jídelnu, pro kterou chcete změnit termíny uzávěrky jídla. Dvojklikem na označeném řádku zobrazíte formulář Jídelna. Ve formuláři nahoře vyberte záložku Objednávací pravidla.
V poli Zobrazit pravidla pro typ denního jídla zvolte typ denního jídla, u kterého chcete provést změnu objednacího pravidla. Nastavení se provádí pro každý typ denního jídla zvlášť.
Ve formuláři nastavte, pravidla kolik dnů nejpozději před výdejem se dá objednávat a do kolika hodin. Jednotlivé kroky potvrďte. Po dokončení všech potřebných změn potvrďte. Nyní vytvořte jídelníček.

Tato změna se musí generovat do terminálu. V menu Terminály => Generování jídelníčku do terminálu nastavíte jídelnu, pro kterou jste provedli změny a generujete do všech objednacích terminálů tlačítkem OK.

Pokud máte nastavenu službu pro generování jídelníčku do terminálů je potřeba i zde opravit čas pro generování. Službu upravíte na serveru na kterém běží. Otevřete service manager (Jídelna_ServiceManager.exe). V pravé části lišty Windows se zobrazí modrá ikona J - dvojklikem ji otevřete. Zobrazí se Manažer služby, ve kterém zvolte Editor plánovače. V seznamu Plánovač úloh vyberete úlohu Generování jídelníčku do terminálů. Ve formuláři nastavíte Čas spuštění po ukončení objednávek (např. objednávání končí v 7 hodin - nastavte 7:05:00).
  • (nepřiřazena)
  • Kritická chyba
  • Chyba
  • Nápad
  • Objednávka
  • Editovat poznámku ...