Helpdesk
Upozornění:
Když odpověď z naší strany není dostatečná nebo chcete vložit doplňující údaje k původnímu dotazu, použijte prosím u dotazu tlačítko "Odpovědět".
Pokud zvolíte "Vložit nový dotaz" nejsme schopni dohledat na co přesně reagujete.
Tlačítko "Vložit nový dotaz" použijte pouze v případě, že chcete začít diskusi na zcela nové téma.

Tisk přehledu srážek ze mzdy za odebranou stravu

 
7.8.2008 12:54, Martina Bezrouková
Přehled srážek najdete v menu Výstupy => Manažer výstupních sestav => Přehledy pohybů na účtech

=> Rekapitulace vyúčtování – zde naleznete sloupce Osobní číslo, Titul, Příjmení, Jméno, Stravné, Příspěvek, Srážka a Podpis. Každému zaměstnanci přísluší jeden řádek, ve kterém jsou uvedeny sumy (Stravné, Příspěvek, Srážka) za daný měsíc.

=> Součty za období – zde naleznete sloupce Titul, Příjmení, Jméno, Osobní číslo, Počet pohybů a Částka. Každému zaměstnanci přísluší jeden řádek, ve kterém je uvedena celková cena, kterou zaměstnanec má uhradit.

=> Součty za období s detaily pohybů – zde naleznete sloupce Titul, Příjmení, Jméno, Rodné číslo, Osobní číslo, Nástup, Počet pohybů a Částka. Každý zaměstnanec má po dnech, ve kterých měl objednané jídlo, případně odebral jídlo bez objednání, rozepsané pohyby na účtu. Ve vrchním řádku je zobrazena celková částka, kterou zaměstnanec má uhradit.

V případě, že Vám tyto sestavy nebudou vyhovovat, je možnost vytvoření sestavy podle vašich požadavků.
  • (nepřiřazena)
  • Kritická chyba
  • Chyba
  • Nápad
  • Objednávka
  • Editovat poznámku ...