Helpdesk
Upozornění:
Když odpověď z naší strany není dostatečná nebo chcete vložit doplňující údaje k původnímu dotazu, použijte prosím u dotazu tlačítko "Odpovědět".
Pokud zvolíte "Vložit nový dotaz" nejsme schopni dohledat na co přesně reagujete.
Tlačítko "Vložit nový dotaz" použijte pouze v případě, že chcete začít diskusi na zcela nové téma.

Vkládání absencí v editaci zpracované docházky

Docházka 3 
8.10.2008 8:14, Marie Hoffmannová
Standardně vygenerované záznamy jsou zobrazeny v grafickém editoru, který umožňuje ruční úpravu (editaci) těchto údajů. Při provedení ruční editace se k záznamu připíše údaj o uživateli, který provedl tuto úpravu.

Cesta: Docházka / Editace zpracované docházky /vyberete daného zaměstnance…

Vložení absencí do Editace zpracované docházky můžete provést dvěma způsoby:
1) Celodenní absence
a) Označíte si den, který potřebujete upravit a odstraníte všechny záznamy daného dne.
b) Zvolíte tlačítko ve spodní liště „Dle kalendáře“ a vložíte celodenní absenci. Tento způsob lze využít pro úpravu jednoho a více dnů najednou.
2) Absence části dne
a) Vyberete si den, ve kterém potřebujete upravit docházku, resp. její časový úsek. Poklepem levým tlačítkem myši na časový interval, se v docházce otevře okno, které je možné upravit podle potřeby.

Ruční editaci docházky musíte provádět v měsíci, do kterého je opravovaný den započten. Po ručních úpravách není nutné provést propočet výsledků za celý měsíc, protože se propočet provede automaticky.
  • (nepřiřazena)
  • Kritická chyba
  • Chyba
  • Nápad
  • Objednávka
  • Předáno na Teams
  • Editovat poznámku ...