Helpdesk
Upozornění:
Když odpověď z naší strany není dostatečná nebo chcete vložit doplňující údaje k původnímu dotazu, použijte prosím u dotazu tlačítko "Odpovědět".
Pokud zvolíte "Vložit nový dotaz" nejsme schopni dohledat na co přesně reagujete.
Tlačítko "Vložit nový dotaz" použijte pouze v případě, že chcete začít diskusi na zcela nové téma.

Zákonné pojištění

MZDY profi 7 
23.1.2009 13:06, Martin Král
Jak se počítá vyměřovací základ pro výpočet zákonného pojištění ?
7.1.2010 12:34, Květuše Píchová
K výše uvedené podmínce přibyla navíc podmínka, že pracovní poměr je v daném měsíci nemocensky pojištěn.
Nelze tedy provádět kontrolu vyměřovacího základu prostým součtem mzdových položek 532.
17.10.2011 13:56, Květuše Píchová
Pro kontrolu lze použít sestavu v manažeru tiskových sestav:
Kontrola VZ pro zákonné pojištění/MP nemocensky pojištěných zaměstnanců.

Před tiskem se zvolí filtr na příslušné čtvrtletí, v dialogovém okně po spuštění sestavy se vybere mzdová položka 532.
  • (nepřiřazena)
  • Kritická chyba
  • Chyba
  • Nápad
  • Objednávka
  • Předáno na Teams
  • Editovat poznámku ...