Helpdesk
Upozornění:
Když odpověď z naší strany není dostatečná nebo chcete vložit doplňující údaje k původnímu dotazu, použijte prosím u dotazu tlačítko "Odpovědět".
Pokud zvolíte "Vložit nový dotaz" nejsme schopni dohledat na co přesně reagujete.
Tlačítko "Vložit nový dotaz" použijte pouze v případě, že chcete začít diskusi na zcela nové téma.

Po přiložení karty se na výdejním terminálu zobrazí "F"

 
13.5.2009 10:12, Martina Bezrouková
Máte více možností, proč po přiložení karty se na displeji výdejního terminálu zobrazí "F". Zkontrolujte následující body.

a. Identifikační médium
Proveďte kontrolu Identifikačního média. To provedete v menu Seznamy => Strávníci. V seznamu najdete zaměstnance, kterému chcete zkontrolovat přiřazení identifikačního média. Dvojklikem na označeném řádku zobrazíte kartu strávníka. Ve formuláři v jeho levé části vyberte záložku ID médium.
Nemá-li přiřazeno dané identifikační médium, proveďte změnu. Šipkami uprostřed panelu, přiřadíte dané ID médium. Při přesunu do seznamu Je přiřazené ID média se zobrazí formulář Nastavení datumů pro přiřazení rozdělení. Zvolte potřebné a potvrďte.
Má-li přiřazeno ID médium zkontrolujte aktuální platné nastavení ve sloupcích Přidělena a Vrácena.

b. Cenová kategorie
Zkontrolujte, zda je správně přiřazena Cenovou kategorie. Kontrolu uděláte v menu Seznamy => Strávníci. V seznamu najdete zaměstnance, kterému chcete ověřit správnost přiřazení cenové kategorie. Dvojklikem na označeném řádku zobrazíte kartu strávníka. Ve formuláři v jeho levé části vyberte záložku Cenová kategorie.
Nemá-li přiřazenu danou cenovou kategorii, proveďte změnu. Šipkami uprostřed panelu, přemístíte cenovou kategorii. Při přesunu do seznamu Je členem kategorie se zobrazí formulář Nastavení datumů pro přiřazení rozdělení. Zvolte potřebné a potvrďte.
Má-li přiřazenou Cenovou kategorii zkontrolujte aktuální platné nastavení ve sloupcích Platnost od - do.

c. Jídelna
Zkontrolujte, zda je správně přiřazena jídelna. Kontrolu provedete v menu Seznamy => Strávníci. V seznamu najdete zaměstnance, kterému chcete zkontrolovat správnost přiřazení jídelny. Dvojklikem na označeném řádku zobrazíte kartu strávníka. Ve formuláři v jeho levé části vyberte záložku Jídelna.
Nemá-li přiřazenu danou jídelnu, proveďte změnu. Šipkou, která je uprostřed panelu, přemístěte danou jídelnu. Při přesunu do seznamu Je členem jídelny se zobrazí formulář Nastavení datumů pro přiřazení rozdělení. Zvolte potřebné a potvrďte.
Má-li přiřazenou Jídelnu zkontrolujte aktuální platné nastavení ve sloupcích Platnost od - do.

d. Platný pracovní poměr
Zkontrolujte, zda je platný pracovní poměr. V menu Seznamy => Strávníci se Vám otevře seznam, kde najdete zaměstnance, kterému chcete zkontrolovat pracovní poměr. Dvojklikem na označeném řádku zobrazíte kartu strávníka. Ve formuláři v jeho levé části vyberte záložku Hlavní údaje.
V dolní části formuláře se nachází Pracovní poměry. V kolonce Datum ukončení zkontrolujte, zda je kolonka prázdná. Jestliže je v kolonce datum, vymažete ho.
  • (nepřiřazena)
  • Kritická chyba
  • Chyba
  • Nápad
  • Objednávka
  • Editovat poznámku ...