Helpdesk
Upozornění:
Když odpověď z naší strany není dostatečná nebo chcete vložit doplňující údaje k původnímu dotazu, použijte prosím u dotazu tlačítko "Odpovědět".
Pokud zvolíte "Vložit nový dotaz" nejsme schopni dohledat na co přesně reagujete.
Tlačítko "Vložit nový dotaz" použijte pouze v případě, že chcete začít diskusi na zcela nové téma.

Oznámení o nástupu do zaměstnání - skončení zaměstnání

 
3.6.2009 12:20, Kamila Němcová
Hromadný tisk a export formuláře Oznámení o nástupu do zaměstnání - skončení zaměstnání:

Je potřeba v menu "Správce/Parametry mezd/Proměnné roční" v záložce Pojistné doplnit u sociálního zabezpečení "Sídlo OSSZ v" a "Organizační jednotka OSSZ", kam zadáte kód dle okresu.
Seznam v menu "Výpisy/Přihlášky a odhlášky OSSZ" pracuje stejně jako seznam ELDP.
Horní část obsahuje tlačítka : Naplnit (doplnit) seznam, Export do XML, Export do CSV, Vytisknout. Tlačítka + a – slouží pro hromadné zonačení nebo zrušení označení u všech záznamů. Jednotlivé záznamy se dají označit stiskem mezerníku.

Naplnit (doplnit) seznam:
Toto tlačítko provede naplnění seznamu novými záznamy podle hodnot zadaných v kartě zaměstnance.

Export do XML:
vygeneruje v adresáři programu soubor RON_OSSZ.XML který slouží jako podklad pro zasílání dat v elektronické podobě. Pro zasílání dat je nutno zakoupit modul firmy NZ Servis, která provádí šifrování, podepisování a zasílání dat přes portál veřejné správy, případně generuje soubor pro OSSZ.
Je-li zaškrtnuto políčko "Neodeslané", odesílají se pouze vybrané záznamy (sloupec JeVybrano = 1). Je-li zatržené pole „Jen datum odeslání“ a vybráno datum odeslání, jsou odeslány všechny záznamy se stejným datumem odeslání.
Vytvořený soubor XML se načítá do programu PortLink pro další zpracování a odeslání na PVS.

Export do CSV:
Tato funkce se použije pouze pro vytvoření souboru ve formátu CSV pro hromadné oznámení stavu zaměstnanců k 1. 7. 2005. Pro další práci se tento formát nepoužívá.

Vytisknout:
objeví se dotaz, zda "Tisknout jen označené záznamy?":
Ano - vytisknou se červeně označené řádky
Ne - vytisknou se neoznačené záznamy
Následuje dotaz "Tisknout formulář pro rok 2009?":
Ano - v případě formuláře pro rok 2009
Ne - v případě formuláře pro rok 2008.
Poté dotaz "Tisknout včetně formuláře?":
Ano - vyplněný formulář se vytiskne na čistý list
Ne - data se naplní do tiskopisu OSSZ, který vložíte do tiskárny.

Možnost upřesnit polohu tisknutých dat lze ovlivnit nastavením odsazení zleva nebo zprava v mm.
  • (nepřiřazena)
  • Kritická chyba
  • Chyba
  • Nápad
  • Objednávka
  • Předáno na Teams
  • Editovat poznámku ...