Helpdesk
Upozornění:
Když odpověď z naší strany není dostatečná nebo chcete vložit doplňující údaje k původnímu dotazu, použijte prosím u dotazu tlačítko "Odpovědět".
Pokud zvolíte "Vložit nový dotaz" nejsme schopni dohledat na co přesně reagujete.
Tlačítko "Vložit nový dotaz" použijte pouze v případě, že chcete začít diskusi na zcela nové téma.

Nárok na dovolenou - automatické sledování

Docházka 3 
12.8.2009 7:31, Marie Hoffmannová
1) Potřebné časové složky:
200 - Dovolená

203 - Dovolená zůstatek (lze vytvořit kopií z 200)...zde vložte do vlastností PRO MĚSÍČNÍ VÝDLEDEK pro DNY tento vzoreček: __D_203-_D_200+_D_204 (znamená: zůstatek z min období - aktuálně čerpaná dovolená + počáteční stav)

204 - Dovolená počáteční stav (lze vytvořit kopií z 200 nebo 203)...pouze v této časové složce ve vlastnostech zatrhněte "Nepřepočítávat denní výsledky".

2)Korekci nároku na dovolenou, nebo také vložení nové dovolené provedeme:
-MENU/DOCHÁZKA/DENNÍ VÝSLEDKY VÝPOČTU...Nový záznam.
-Vybereme zaměstnance, zapišeme 1. den v měsíci (od kterého to platí, nebo bude platit), Typ časové složky DOVOLENÁ-POČÁTEČNÍ STAV, do počtu dnů vložíme nový nárok.

Př.:
Pan Novák má k 30.6.2009 17 dní dovolené (Nárok). My potřebujeme, aby se nám od ČERVENCE už automaticky odečítaly dny dovolené z nároku. Nastavíme si vše dle kroku 1) a provedeme krok 2).
Vybereme jméno Novák - zadáme den 1.7.2009 - Dovolená-poč.stav - vložíme nárok 17 dní (nikoliv kalendářních!). Potvrdíme tuto změnu zelenou "fajfkou" vpravo od řádku zadání.

3) Přepočtěte výsledky v Editaci docházky (příloha).

Toto nastavení můžete udělat na počátku roku, ale i nyní.
Můžete si nejdříve nadefinovat nároky u všech zaměstnanců a přepočet provést až následně v editaci najednou.

POZOR! V kalednáři nesmí být žádné omezení časové složky, jinak nebude výpočet korektní.
12.8.2009 7:33, Marie Hoffmannová
Příloha
  • (nepřiřazena)
  • Kritická chyba
  • Chyba
  • Nápad
  • Objednávka
  • Předáno na Teams
  • Editovat poznámku ...