Helpdesk

Často kladené dotazy

ČísloKategoriePředmět
15828MZDY profi 7 Povinný počet zam. se sníž.schop. - popis výpočtu PRPPZobrazit
Výpočet údaje PRPP je pro ruční kontrolu složitý pokud se v organizaci používají různé týdenní úvazk ...
37507Sklad 4Adresa serveru EETZobrazit
Na jaký server se aplikace připojuje při odesílání tržby do EET?
4656AktivaceZobrazit
Při zadáni nového období program vyzývá ke kontaktování výrobce a zadáni nového aktivačního kódu, je ...
23192Docházka 4Automatické zpracování noční směny v den její ukončeníZobrazit
Požadavek: Je potřeba nastavit výpočet docházky tak aby se noční směna, která je registrována předc ...
21856MZDY profi 7Čerpání dovolené po mateřskéZobrazit
Zákoník práce, § 223 (1) Nepracoval-li zaměstnanec, který splnil podmínku stanovenou v § 212 ods ...
34911MZDY profi 7Dlužné výžívné - zrušení automatického generování.Zobrazit
Od verze ...96 bylo do programu přidáno Automatické generování dlužného výživného. Do číselníku t ...
25193MZDY profi 7Dodatečné Vyúčtování pojistného na důchodové spořeníZobrazit
Dodatečné Vyúčtování pojistného na důchodové spoření se vytvoří tak, že se stávající řádné změní na ...
6479Doplnění vydaného jídla po výdejiZobrazit
U výdeje jídla po výdeji je třeba rozlišit, zda zaměstnanec má jídlo objednáno nebo ne. a. Zaměs ...
48393MZDY profi 7Dovolená - přepočet podle hodin.Zobrazit
Pokud zaměstnanec v průběhu kalendářního roku změní v rámci rozvržení pracovní doby průměrný počet p ...
20779MZDY profi 7Důchodové spoření (od roku 2013)Zobrazit
1. v Seznamy/Penzijní společnosti vytvořte seznam penzijních společností 2. v Nastavení aplikac ...
23226MZDY profi 7Elektronické odesílání dat na OSSZ, ZP a FU.Zobrazit
Aplikace umožňuje vytvářet soubory pro elektronickou komunikaci s úřady. Zdravotní pojišťovně se ...
14729MZDY profi 7Evidence mateřské a rodičovské dovolenéZobrazit
Při nástupu zaměstnankyně na mateřskou dovolenou je potřeba v její kartě zavést evidenční stav Mateř ...
32807MZDY profi 7Exekuční příkaz na daňový bonusZobrazit
Jak srazit ze mzdy srážku na základě exekučního příkazu na jinou peněžitou pohledávku povinného vypl ...
23201MZDY profi 7Export do VZP přes Portál ZP a přes Partnerlink.Zobrazit
Od verze ...67 se budou při exportu pro VZP vytvářet vždy dva soubory, jeden txt a jeden xml. XML ...
23572PersonalistikaExport vzorku databázeZobrazit
Pro ověření správnosti nastavení systému, případně pro zjištění důvodu chyb v zaznamenaných datech, ...
27703MZDY profi 7Generování ELDPZobrazit
Od verze 7.1.401.68 lze zadat více ELDP během roku. Formulář ELDP byl doplněn o pole Měsíc, do které ...
27220MZDY profi 7Hlášení na ZP od verze 7.1.411.84 Zobrazit
Ve verzi 7.1.411.84 je v Hlášení na ZP podstatně upravena funkčnost tlačítka pro doplnění záznamů př ...
20173MZDY profi 7Hlášení Tabulku "Hierarchire rozdělení" je nutno aktualizo..Zobrazit
Pokud se toto hlášení zobrazuje i po provedené aktualizaci, zřejmě vznikl nějaký problém při ručních ...
9002Chyba - není aktivní žádný index tabulkyZobrazit
Při zapnutí programu RonMzdy98 se objevilo hlášení o chybě v programu. Text chybového okna: Ex ...
16160MZDY profi 7Chyba ve vzorci _PM_DovolenákproplaceníZobrazit
Pokud se při výpočtu mzdy zobrazí hlášení "Chyba ve vzorci _PM_Dovolenákproplacení časové složky:201 ...
34385MZDY profi 7Chybějící průměr u nového nástupu.Zobrazit
Nový pracovní poměr je třeba zavádět nejlépe v období, kdy zaměstnanec nastoupil, právě kvůli průměr ...
8795Chybové hlášení při aktualizaci - kód 32Zobrazit
Pokud mzdový program nelze otevřít a nabízí pouze novou aktualizaci, kterou však nelze dokončit, a o ...
8303Chybové hlášení při pokusu o zpracování mezdZobrazit
Pokud se při pokusu o vytvoření mezd objeví chybové hlášení: "POKUS O VLOŽENÍ DUPLIKÁTNÍHO ZÁZNAMU D ...
9413Chybové hlášení:Zobrazit
Při otevírání tabulky xxx.db došlo k chybě, aplikace byla ukončena a při dalším spuštění se systém p ...
18421MZDY profi 7Chyby v ISPV.Zobrazit
ISPV - kontrola nastavení v programu Mzdy Profi (verze platná od roku 2012) 1. V Systém/Nastave ...
5578Docházka 3Import ID médií z textového souboruZobrazit
1. Uložte soubor se seznamem ID médií do počítače 2. Zobrazte seznam identifikačních médií v menu T ...
22645Docházka 4Import ID médií z textového souboruZobrazit
Postup načtení: 1. Uložte soubor se seznamem ID médií do počítače 2. Otevřete seznam ID médií (v ...
32518MZDY profi 7Import mzdových položek z excelu.Zobrazit
Pro import mzdových položek z excelu je k dispozici skript ve Výstupy /Manažer skriptů: Import mz ...
20491MZDY profi 7Insolvence a daňový bonus.Zobrazit
Daňový bonus se pro účel exekucí do čisté mzdy nepočítá, stejně se má postupovat i v případě insolve ...
7773Docházka 3Instalace nové verze IntrawebuZobrazit
1. Pro správnou činnost je nutné mít nainstalovánu také aktuální verzi programu (Docházka nebo/a Jíd ...
5747Docházka 3Instalace nové verze programuZobrazit
Instalace nové verze programu : 1. Zálohujte databázi 2. V adresáři s nainstalovaným programem ...
8848Instalace programu a obnova datZobrazit
Po naistalování programu si proveďte aktualizaci na poslední verzi (viz častý dotaz "Jak nainstaluji ...
8847Instalace programu a obnova dat na jiném PCZobrazit
Připojte se na stránky podpory do sekce "Ke stažení/Databáze" a uložte na disk svého počítače soubor ...
26083MZDY profi 7ISP od roku 2014Zobrazit
Od verze 7.1.407.82 jsou v aplikaci implementovány legislativní změny ISP platné od 1.1.2014: Fo ...
8545MZDY profi 7ISPV 2009 - místo výkonu práceZobrazit
Místo výkonu práce se do statistiky ISPV 2009 dostává z kódu okresu adresy rozdělení typu Pracoviště ...
27271MZDY profi 7Jak evidovat OČR, když v průběhu zaměstnanec někdy pracuje.Zobrazit
Kvůli ELDP použijte v dávce zatržení - Nepočítat do vyloučených dob. OČR zaveďte dvěma dávkama jako ...
7464Jak nainstaluji aktualizaci programu z internetu ?Zobrazit
Postupujte takto : - udělejte zálohu dat v programu - vypněte mzdový program. Pokud pracuje s prog ...
33142MZDY profi 7Jak poslat na účty mimořádné zálohy před výplatami .Zobrazit
1. do karty Vyplácení mzdy uvést způsob platby Převodem a zadat účet 2. do karty Mzdový výměr ...
12964MZDY profi 7Jak vytvořit ELDP pro nový rok.Zobrazit
Např. vytvoření ELDP pro rok 2014: Vyberte libovolné období roku 2014. V menu Mzdy/OSSZ/Evidenční l ...
48677MZDY profi 7Jak zadat otcovskou dovolenou.Zobrazit
Možné varianty, jak lze správně zadat do programu: 1) Zaměstnanec bude mít po dobu otcovské zadán ...
11797MZDY profi 7Jak zobrazovat rozdělení ve formuláři mzdy.Zobrazit
V záhlaví formuláře mzdy lze zobrazovat zvolený typ rozdělení v Systém/Nastavení aplikace/Uživatelsk ...
6482Kontrola objednaného jídla zaměstnaneceZobrazit
V menu Seznamy => Strávníci najdete zaměstnance, u kterého chcete zjistit, jaké jídlo si objednal. D ...
8324MZDY profi 7Kotrola dat Vyúčtování zálohové daně firmyZobrazit
Jak ověřit správnost údajů ve sloupcích 4, 5?
26279Docházka 4Migrace docházky na nový serverZobrazit
Za předpokladu, že migrujete Aplikaci, SQL databázi, Webový portál by měl být postup přibližně v těc ...
28611Jídelna 4Migrace na nový serverZobrazit
Za předpokladu, že migrujete Aplikaci, SQL databázi, Webový portál by měl být postup přibližně v těc ...
45529MZDY profi 7Možnosti zaúčtování.Zobrazit
V příloze je popis možností nastavení zaúčtování.
9786Docházka 3Načítání ID médií z terminálu DT1000Zobrazit
1. Na terminálu DT1000 stiskněte klávesy J246 (klávesa "J" je vpravo nahoře a není označena) 2. Ozn ...
22653Docházka 4Načítání ID médií z terminálu DT1000/DT2000Zobrazit
1. Na terminálu DT1000 stiskněte klávesy J246 (klávesa "J" je vpravo nahoře a není označena) 2. Ozn ...
9787Docházka 3Načítání ID médií z terminálu RT300Zobrazit
1. Na terminálu nastavte v menu hodnotu EVIDENCE (Skupina Parametry) na ANO – ZAPNOUT (při čtení kar ...
22654Docházka 4Načítání ID médií z terminálu RT300Zobrazit
1. Na terminálu nastavte v menu hodnotu EVIDENCE (Skupina Parametry) na ANO – ZAPNOUT (při čtení kar ...
9788Docházka 3Načítání ID médií z terminálu SET1Zobrazit
1. Na terminálu nastavte v menu hodnotu EVIDENCE (Skupina Parametry) na ANO – ZAPNOUT (při čtení kar ...
5635Docházka 3Načtení sestavy ze souboruZobrazit
Program DOCHÁZKA obsahuje editor sestav, ve kterém je možno vytvářet vlastní sestavy. Vytvoření vlas ...
22735Docházka 4Načtení sestavy ze souboruZobrazit
Do manažeru sestav je možno importovat nově vytvořené sestavy, které mohou vytvořit naši programátoř ...
5634Docházka 3Načtení skriptuZobrazit
Program DOCHÁZKA obsahuje Manažer skriptů, ve kterém je možno vytvářet vlastní skripty. Vytvoření vl ...
22723Docházka 4Načtení skriptu do systémuZobrazit
Program DOCHÁZKA obsahuje Manažer skriptů, ve kterém je možno vytvářet vlastní skripty. Vytvoření vl ...
9017Docházka 3Nárok na dovolenou - automatické sledováníZobrazit
1) Potřebné časové složky: 200 - Dovolená 203 - Dovolená zůstatek (lze vytvořit kopií z 200)... ...
22729Docházka 4Nárok na dovolenou - automatické sledováníZobrazit
Zadání: Je potřeba u zaměstnanců sledovat zůstatky dovolených. Při každém čerpání musí být zůstatek ...
35709Jídelna 4Nastavení importu do mezd.Zobrazit
Srážka za odebraná jídla se ve mzdách automaticky objeví ve srážce 1499, ta má přednastavený vzorec ...
6782Docházka 3NELZE NAPLÁNOVAT v plánování ABSENCEZobrazit
Ve formuláři operace terminálu není povolena možnost plánovat absenci. Seznam operací terminálu def ...
6783Docházka 3Nelze vkládat absence v editaci docházkyZobrazit
Ve formuláři operace terminálu není povolena možnost plánovat absenci. Seznam operací terminálu defi ...
6784Docházka 3Nepočítá se příplatek - noční, odpolední, stravenka......Zobrazit
Podmínky pro výpočet příplatků jsou stanoveny v kalendáři, který přiřazujeme určité skupině zaměstna ...
22721Docházka 4Nesprávně vložená dovolenáZobrazit
Příznak chyby: - Dovolená vložena v délce 8 hodin,ale fond je 7:30 - Dovolená vložena v délce 8 ...
12221Sklad 4Nové obdobíZobrazit
Při přechodu do nového období (nový rok) použijte tento postup: 1. Vytvořit nové období - menu S ...
12224Sklad 4Nové období, změna sazby DPHZobrazit
Při přechodu do nového období (nový rok) a změně sazby DPH použijte tento postup: (Platí pro Českou ...
6478Objednání jídla po uzávěrceZobrazit
Objednávat po uzávěrce může jen oprávněný uživatel. Nastavení najdete v menu Systém => Správa databá ...
24863MZDY profi 7OČR-osamělý zaměstnanec s druhem,odpracovaná doba v průběhu.Zobrazit
Od verze 7.1.403.77 je v okně "Dávka nemocenského pojištění a náhrady mzdy za nemoc" nové pole "Žij ...
47835MZDY profi 7Odesílání výpl.lístků na mail od verze ...153.Zobrazit
Viz. příloha.
20266MZDY profi 7Odkud tisknout Potvrzení o zdanitelných příjmech.Zobrazit
Potvrzení o zdanitelných příjmech vytisknete v kartě zaměstnance Roční vyúčtování, tam rozkliknete p ...
5860Oprava RČ, osobního čísla nebo datumu nástupu Zobrazit
Při zavádění zaměstnance jsem omylem zadal(a) špatné rodné číslo. Jak mohu opravit rodné číslo?
41753Docházka 4Otcovská poporodní péčeZobrazit
Postup pro vytvoření časové složky a operace OTCOVSKÁ POPORODNÍ PÉČE 1. V menu Seznamy---Typy čas ...
8675Oznámení o nástupu do zaměstnání - skončení zaměstnáníZobrazit
Hromadný tisk a export formuláře Oznámení o nástupu do zaměstnání - skončení zaměstnání: Je potře ...
46315Docházka 4Plánování kapacit - zapůjčení pracovníka na jiné střediskoZobrazit
Ve videoukázce zjistíte jak provést zapůjčení pracovníka na jiné středisko při plánování směn.
43302MZDY profi 7Plánování kapacit u měsíční mzdy.Zobrazit
Pokud se používá plánování kapacit, je třeba si uvědomit, že v případě měsíční mzdy bude mzda zpraco ...
24484MZDY profi 7Platby do zahraničíZobrazit
U banky, u které je firemní účet, a u bank, u kterých je veden zahraniční účet zaměstnanců, musí být ...
7291Po přechodu na Euro se zobrazuje měna SKZobrazit
Po přechodu na Euro je třeba tuto měnu nastavit v systému Windows. To provedete v Nastavení => Ovlád ...
8571Po přiložení karty se na výdejním terminálu zobrazí "F"Zobrazit
Máte více možností, proč po přiložení karty se na displeji výdejního terminálu zobrazí "F". Zkontrol ...
12905MZDY profi 7Počet zaměstnanců na příloze ve Vyúčtování zálohové daněZobrazit
Do počtu zaměstnanců na příloze ve Vyúčtování zálohové daně se započítávají zaměstnanci, kterým tr ...
13295MZDY profi 7Postup instalace nové verze programuZobrazit
Instalace nové verze programu : 1. Zálohujte databázi 2. V adresáři s nainstalovaným programem vyt ...
13296Přístupy 4Postup instalace nové verze programuZobrazit
Instalace nové verze programu : 1. Zálohujte databázi 2. V adresáři s nainstalovaným programem vyt ...
13297PersonalistikaPostup instalace nové verze programuZobrazit
Instalace nové verze programu : 1. Zálohujte databázi 2. V adresáři s nainstalovaným programem vyt ...
13298Jídelna 4Postup instalace nové verze programuZobrazit
Instalace nové verze programu : 1. Zálohujte databázi 2. V adresáři s nainstalovaným programem vyt ...
13299Postup instalace nové verze programuZobrazit
Instalace nové verze programu : 1. Zálohujte databázi 2. V adresáři s nainstalovaným programem vyt ...
13300Postup instalace nové verze programuZobrazit
Instalace nové verze programu : 1. Zálohujte databázi 2. V adresáři s nainstalovaným programem vyt ...
13301Docházka MINIPostup instalace nové verze programuZobrazit
Instalace nové verze programu : 1. Zálohujte databázi 2. V adresáři s nainstalovaným programem vyt ...
13303Sklad 4Postup instalace nové verze programuZobrazit
Instalace nové verze programu : 1. Zálohujte databázi 2. V adresáři s nainstalovaným programem vyt ...
13294Docházka 4Postup instalace nové verze programu / RON portáluZobrazit
Instalace nové verze programu: 1. Vypněte na serveru služby související s aplikacemi - ADS_Servic ...
5633Docházka 3Postup provedení aktivaceZobrazit
1. Aktivační kód pro Váš program obdržíte přímo od firmy RON Software (případně od Vašeho prodejce), ...
22724Docházka 4Postup provedení aktivace programuZobrazit
Aktivaci programu provedete v menu Systém | Správa databáze | Aktivace. Registrační kartu pro Váš ...
10281Docházka 3Postup upgrade na verzi DOCHÁZKA 4 (MZDY 7, JÍDELNA 4)Zobrazit
Nové verze aplikací MZDY 7, DOCHÁZKA 4 a JÍDELNA 4 je potřeba instalovat společně. Důvodem jsou změn ...
13363Docházka 4Postup vytvoření vzorku databázeZobrazit
Pro ověření správnosti nastavení systému, případně pro zjištění důvodu chyb v zaznamenaných datech j ...
13364MZDY profi 7Postup vytvoření vzorku databázeZobrazit
Pro ověření správnosti nastavení systému, případně pro zjištění důvodu chyb v zaznamenaných datech j ...
13365Jídelna 4Postup vytvoření vzorku databázeZobrazit
Pro ověření správnosti nastavení systému, případně pro zjištění důvodu chyb v zaznamenaných datech j ...
46414Docházka 4Postup změny ODBC zdroje pro RON portál.Zobrazit
V novějších verzích portálu je doporučené používat v ODBC zdroji na místo ovladače "ODBC" ovladač "O ...
6813Docházka 3Povinný nástup 10 min před směnou - jinak nadpracovat 30 minZobrazit
Zaměstnanci výroby, kteří mají stejný kalendář mají povnnost nastoupit 10 minut přes směnou. Pokud p ...
22684MZDY profi 7Problém se spuštěním HTML nápovědy ze sítěZobrazit
Pokud se nezobrazuje nápověda k programu v případě spouštění aplikace i nápovědy ze serveru, pravděp ...
11019Problém se spuštěním programuZobrazit
Pokud máte problém s otevřením programu (např. pokaždé se spustí kontrola tabulek), zkontrolujte výp ...
11859Docházka 4Problém se zobrazením nápovědy na sítiZobrazit
Nezobrazuje se nápověda k programu při spouštění ze serveru (ze sítě).
7637Přechod na EUR - export do mezd SOFTIPZobrazit
Pro export do mezd v EUR (zaokrouhlení na centy) použijte nový skript, který najdete v sekci "Ke sta ...
8871Docházka 3Přechod z SQL 2000 (2005) na vyšší, nebo migrace na nový SQLZobrazit
1. Vytvořte zálohu stávající databáze na starém MSSQL. 2. Na novém nainstalovaném SQL serveru jsou ...
8351Při aktualizaci programu došlo k chybě - kód 5Zobrazit
Pokud se při aktualizaci programu objeví chybové hlášení: "Došlo k chybě při pokusu o nahrazení exi ...
46374MZDY profi 7Přihláška na zdravotní pojišťovnu cizince.Zobrazit
Po nástupu zahraničního zaměstnance se vyplní číslo pojištěnce, viz. POUČENÍ k formuláři HROMADNÉ O ...
25115MZDY profi 7Roční vyúčtování daně zaměstnanců.Zobrazit
Vyplacení přeplatku na dani a daňovém bonusu zaměstnanci: 1. V záhlaví okna ročního vyúčtování l ...
34660MZDY profi 7Rozdělení v seznamech v modulu Personalistika.Zobrazit
V seznamech v modulu Personalistika lze specifikovat podle jakého data se budou zobrazovat zvolené ...
26885MZDY profi 7Sleva na dani pro důchodce za rok 2013Zobrazit
Můžete provést úpravu ročního vyúčtování. Aby byla uplatněna základní sleva na poplatníka, museli by ...
8831Spuštění programu RONMZDY v systému VISTA / Windows 7Zobrazit
Nastavte si v ovládacích panelech u programu BDE Administrator v části "Configuration / Drivers / Na ...
13604Svátek není vykazován jako placený svátekZobrazit
Proveďte nastavení svátků v menu "Správce/Servis/Aktualizace". Zkontrolujte jednotlivé kalendáře. ...
6485Tisk přehledu srážek ze mzdy za odebranou stravuZobrazit
Přehled srážek najdete v menu Výstupy => Manažer výstupních sestav => Přehledy pohybů na účtech = ...
34446MZDY profi 7Třetí znak kódu v ELDP u jednatelů (S).Zobrazit
Od roku 2014 se u jednatelů nemá psát do ELDP kód 1+S ale nově 1++. Třetí znak v ELDP ovli ...
25970MZDY profi 7V tabulce mzda existují neaktualizované záznamy (mzdy)Zobrazit
Pokud se po zpracování všech mezd (např. před vytvořením příkazu k úhradě nebo zobrazením sestav) zo ...
5854Velikonoční svátek 2008 - nastavení v kalendářiZobrazit
V kalendáři roku 2008 mám špatně nastavené Velikonoční svátky.
6780Docházka 3Vkládání absencí v editaci zpracované docházkyZobrazit
Standardně vygenerované záznamy jsou zobrazeny v grafickém editoru, který umožňuje ruční úpravu (edi ...
8673Vkládání dotazu na helpdeskZobrazit
Dotaz můžete vložit na naší internetové adrese: www.ron.cz/helpdesk. Po přihlášení (přihlašovací ú ...
6811Docházka 3Vložená dovolená 8 hodin,ale fond je 7:30Zobrazit
Chyba může být v nesprávném nastavení operace terminálu. Při volbě UKONČIT AUTOMATICKY je zvolen c ...
23492MZDY profi 7Výpočet nároku na dovolenou po změně úvazkuZobrazit
Výpočet nároku na dovolenou po změně úvazku (počtu pracovních dnů v týdnu) v průběhu roku přepočtem ...
20778MZDY profi 7Výpočet pravděpodobného průměrného výdělkuZobrazit
Výpočet pravděpodobného průměru byl v roce 2012 doplněn o možnosti výpočtu buď podle pracovního míst ...
36417MZDY profi 7Výpočet průměru - příklad výpočtu části mzdy za delší obdobíZobrazit
Př. Zaměstnanci s měsíční mzdou je v únoru 2016 vyplacena roční odměna 55800 Kč. V nastavení apl ...
6484Výstupní sestava přehledu počtu objednávek jídel na denZobrazit
Nejprve načtěte objednávky z terminálu. Proveďte v menu Terminály => Načítání objednávek z terminálu ...
18461MZDY profi 7Výstupy do excelu.Zobrazit
Do excelu je možné uložit data z libovolného seznamu na obrazovce použitím ikonky Exporty (nebo CTRL ...
8457Docházka 3Vytvoření nové evidované události - ČASOVÁ SLOŽKAZobrazit
SEZNAMY / TYPY ČASOVÝCH SLOŽEK / Způsob vytvoření ČASOVÉ SLOŽKY: - Vytvoříme si zcela novou časovo ...
8456Docházka 3Vytvoření nové evidované události - OPERACE TERMINÁLUZobrazit
TERMINÁLY / OPERACE TERMINÁLU / Způsob vytvoření nové OPERACE terminálu: - Vytvoříme si zcela novo ...
22725Docházka 4Vytvoření nové evidované události - OPERACE TERMINÁLUZobrazit
V menu TERMINÁLY / OPERACE TERMINÁLU / Způsob vytvoření nové OPERACE terminálu: - Otevřeme si ...
5636Docházka 3Vytvoření vzorku databázeZobrazit
Pro ověření správnosti nastavení docházkového systému, případně pro zjištění důvodu chyb v zaznamen ...
24581MZDY profi 7Vyúčtování daně zaměstnance s ukončeným pracovním poměremZobrazit
Zkontrolujte, jestli v kartě zaměstnance v záložce Roční vyúčtování máte vyplněn pracovní poměr, ve ...
7443MZDY profi 7Zákonné pojištěníZobrazit
Jak se počítá vyměřovací základ pro výpočet zákonného pojištění ?
6810Docházka 3Zaměstnanci nefunguje ID médium na termináluZobrazit
Menu TERMINÁLY – TERMINÁLY – dvojklikem zobrazte formulář a v záložce osoby proveďte kontrolu, zda j ...
22726Docházka 4Zaměstnanci nefunguje ID médium na termináluZobrazit
V menu Terminály | Terminály | dvojklikem si otevřete požadovaný terminál a na záložce „Osoby“ zkont ...
8792Docházka 3Zaměstnanec má 2 ID media - nastaveníZobrazit
1) Možnost použití 2 médií musí být povolena v Aplikaci: SYSTÉM/NASTAVENÍ/NASTAVENÍ APLIKACE/ID médi ...
6477Zaměstnanec nemůže objednávat jídloZobrazit
Máte více možností, proč Váš zaměstnanec nemůže objednávat jídlo. Zkontrolujte následující body. ...
6812Docházka 3Zaokrouhlování příchodu a odchodu ve prospěch firmyZobrazit
Cesta: SEZNAMY – KALENDÁŘE – vyberu konkrétní kalendář a upravím dle potřeb firmy v bloku ZAOKROUHLO ...
1639HelpdeskZapamatování hesla pro přihlášení na HelpdeskZobrazit
Dá se nějakým způsobem zařídit, aby si přihlašovací dialog na Helpdesk zapamatoval heslo?
27314MZDY profi 7Zaúčtování podle % úvazkuZobrazit
Od verze 7.1.411.84 lze výstup do účetnictví rozúčtovat podle předem nastaveného úvazku. Pro názorno ...
19069MZDY profi 7Zdravotní pojištění za dny neplaceného volnaZobrazit
Pokud bude platit pro všechny zaměstnance, že v případě neplaceného volna budou platit zdravotní poj ...
6481Zjištění aktuálního stavu objednaných jídelZobrazit
Nejprve se musí načíst objednávky z terminálu. Proveďte v menu Terminály => Načítání objednávek z te ...
6483Zjištění kolik má zaměstnanec zaplatit za odebrané jídloZobrazit
V menu Seznamy => Strávníci najdete zaměstnance, u kterého chcete zjistit platbu za odebrané jídlo. ...
45388MZDY profi 7Zkušební doba - prodlužování.Zobrazit
Zkušební doba se prodlužuje o pracovní dny čerpané dovolené a překážky v práci, o celé kalendářní dn ...
10670Změna ceny jídlaZobrazit
U změny ceny jídla záleží, zda máte již vytvořený jídelníček nebo jídelníček budete teprve vytvářet. ...
14746Docházka 4Změna času nočního příplatku z 22 - 5 na 22 - 6 v SKZobrazit
V menu Seznamy -> Kalendáře - Příplatky -> zvolte příplatek za noc a v jeho dolní části editujte čas ...
6480Změna času uzávěrky objednávek jídlaZobrazit
U změny uzávěrky jídla záleží, zda máte již vytvořený jídelníček nebo jídelníček budete teprve vytvá ...
6476Změna ID média zaměstnanciZobrazit
ID změníte v menu Seznamy => Strávníci. V seznamu vyhledáte strávníka. Dvojklikem na označeném řádku ...
44898MZDY profi 7Změna v hlášení na ZP od 7/2018Zobrazit
18. 7. 2018 V souborovém podání Hromadného oznámení zaměstnavatele byly doplněny kontroly, zda ...