Helpdesk

Často kladené dotazy

ČísloKategoriePředmět
15828MZDY profi 7Zobrazit Povinný počet zam. se sníž.schop. - popis výpočtu PRPPZobrazit
Výpočet údaje PRPP je pro ruční kontrolu složitý pokud se v organizaci používají různé týdenní úvazk ...
21856MZDY profi 7ZobrazitČerpání dovolené po mateřskéZobrazit
Zákoník práce, § 223 (1) Nepracoval-li zaměstnanec, který splnil podmínku stanovenou v § 212 ods ...
34911MZDY profi 7ZobrazitDlužné výžívné - zrušení automatického generování.Zobrazit
Od verze ...96 bylo do programu přidáno Automatické generování dlužného výživného. Do číselníku t ...
25193MZDY profi 7ZobrazitDodatečné Vyúčtování pojistného na důchodové spořeníZobrazit
Dodatečné Vyúčtování pojistného na důchodové spoření se vytvoří tak, že se stávající řádné změní na ...
48393MZDY profi 7ZobrazitDovolená - přepočet podle hodin.Zobrazit
Pokud zaměstnanec v průběhu kalendářního roku změní v rámci rozvržení pracovní doby průměrný počet p ...
20779MZDY profi 7ZobrazitDůchodové spoření (od roku 2013)Zobrazit
1. v Seznamy/Penzijní společnosti vytvořte seznam penzijních společností 2. v Nastavení aplikac ...
23226MZDY profi 7ZobrazitElektronické odesílání dat na OSSZ, ZP a FU.Zobrazit
Aplikace umožňuje vytvářet soubory pro elektronickou komunikaci s úřady. Zdravotní pojišťovně se ...
52403MZDY profi 7ZobrazitE-neschopenky od ledna 2020.Zobrazit
https://www.cssz.cz/web/eneschopenka/zakladni-informace-pro-zamestnavatele
71663MZDY profi 7ZobrazitE-podání ČSSZ - zasilání notifikačních emailůZobrazit
Po odeslání e-podání nebo stažení e-neschopenek ze mzdového systému zasílá ČSSZ potvrzení emailem o ...
14729MZDY profi 7ZobrazitEvidence mateřské a rodičovské dovolenéZobrazit
Při nástupu zaměstnankyně na mateřskou dovolenou je potřeba v její kartě zavést evidenční stav Mateř ...
32807MZDY profi 7ZobrazitExekuční příkaz na daňový bonusZobrazit
Jak srazit ze mzdy srážku na základě exekučního příkazu na jinou peněžitou pohledávku povinného vypl ...
23201MZDY profi 7ZobrazitExport do VZP přes Portál ZP a přes Partnerlink.Zobrazit
Od verze ...67 se budou při exportu pro VZP vytvářet vždy dva soubory, jeden txt a jeden xml. XML ...
27703MZDY profi 7ZobrazitGenerování ELDPZobrazit
Od verze 7.1.401.68 lze zadat více ELDP během roku. Formulář ELDP byl doplněn o pole Měsíc, do které ...
27220MZDY profi 7ZobrazitHlášení na ZP od verze 7.1.411.84 Zobrazit
Ve verzi 7.1.411.84 je v Hlášení na ZP podstatně upravena funkčnost tlačítka pro doplnění záznamů př ...
20173MZDY profi 7ZobrazitHlášení Tabulku "Hierarchire rozdělení" je nutno aktualizo..Zobrazit
Pokud se toto hlášení zobrazuje i po provedené aktualizaci, zřejmě vznikl nějaký problém při ručních ...
16160MZDY profi 7ZobrazitChyba ve vzorci _PM_DovolenákproplaceníZobrazit
Pokud se při výpočtu mzdy zobrazí hlášení "Chyba ve vzorci _PM_Dovolenákproplacení časové složky:201 ...
34385MZDY profi 7ZobrazitChybějící průměr u nového nástupu.Zobrazit
Nový pracovní poměr je třeba zavádět nejlépe v období, kdy zaměstnanec nastoupil, právě kvůli průměr ...
18421MZDY profi 7ZobrazitChyby v ISPV.Zobrazit
ISPV - kontrola nastavení v programu Mzdy Profi (verze platná od roku 2012) 1. V Systém/Nastave ...
32518MZDY profi 7ZobrazitImport mzdových položek z excelu.Zobrazit
Pro import mzdových položek z excelu je k dispozici skript ve Výstupy /Manažer skriptů: Import mz ...
20491MZDY profi 7ZobrazitInsolvence a daňový bonus.Zobrazit
Daňový bonus se pro účel exekucí do čisté mzdy nepočítá, stejně se má postupovat i v případě insolve ...
26083MZDY profi 7ZobrazitISP od roku 2014Zobrazit
Od verze 7.1.407.82 jsou v aplikaci implementovány legislativní změny ISP platné od 1.1.2014: Fo ...
8545MZDY profi 7ZobrazitISPV 2009 - místo výkonu práceZobrazit
Místo výkonu práce se do statistiky ISPV 2009 dostává z kódu okresu adresy rozdělení typu Pracoviště ...
56847MZDY profi 7ZobrazitISPV- OdpracDQZobrazit
Údaj OdpracDQ obsahuje součet hodin z čs 100 (dle nastavení) z typů pracovních poměrů, u kterých je ...
27271MZDY profi 7ZobrazitJak evidovat OČR, když v průběhu zaměstnanec někdy pracuje.Zobrazit
Kvůli ELDP použijte v dávce zatržení - Nepočítat do vyloučených dob. OČR zaveďte dvěma dávkama jako ...
33142MZDY profi 7ZobrazitJak poslat na účty mimořádné zálohy před výplatami .Zobrazit
1. do karty Vyplácení mzdy uvést způsob platby Převodem a zadat účet 2. do karty Mzdový výměr ...
63320MZDY profi 7ZobrazitJak vytvářet příkaz k úhradě na deponované srážky.Zobrazit
Příklad : Deponovaná srážka nabyde právní moci v 31. května. Zadá se datum 31.5. do kolonky Nabytí ...
12964MZDY profi 7ZobrazitJak vytvořit ELDP pro nový rok.Zobrazit
Např. vytvoření ELDP pro rok 2014: Vyberte libovolné období roku 2014. V menu Mzdy/OSSZ/Evidenční l ...
48677MZDY profi 7ZobrazitJak zadat otcovskou dovolenou.Zobrazit
Možné varianty, jak lze správně zadat do programu: 1) Zaměstnanec bude mít po dobu otcovské zadán ...
11797MZDY profi 7ZobrazitJak zobrazovat rozdělení ve formuláři mzdy.Zobrazit
V záhlaví formuláře mzdy lze zobrazovat zvolený typ rozdělení v Systém/Nastavení aplikace/Uživatelsk ...
57828MZDY profi 7ZobrazitKomunikace s portálem ČSSZ-změna adresy (epodani.cssz.cz.).Zobrazit
Od 17.9.2020 došlo ke zrušení adres vrep1.cssz.cz a vrep2.cssz.cz, které byly plně nahrazeny adresou ...
8324MZDY profi 7ZobrazitKotrola dat Vyúčtování zálohové daně firmyZobrazit
Jak ověřit správnost údajů ve sloupcích 4, 5?
45529MZDY profi 7ZobrazitMožnosti zaúčtování.Zobrazit
V příloze je popis možností nastavení zaúčtování.
63821MZDY profi 7ZobrazitNápověda v aplikaciZobrazit
Pokud je aplikace spuštěna ze síťového disku, pak spouštějte program s parametrem /LH. Soubor nápov ...
53190MZDY profi 7ZobrazitNastavení certifikátů pro epodání.Zobrazit
Pokud je v licenci modul Epodání, musí mít uživatel minimálně 2 certifikáty: Kvalifikovaný (tře ...
80400MZDY profi 7ZobrazitNastavení typu produktu u penzijních fondůZobrazit
od 1.1.2024 se na potvrzení příjmů musí uvádět příspěvek zaměstnavatele na stáří podle druhu smlouvy ...
19069MZDY profi 7ZobrazitNeplacené volno celý měsíc.Zobrazit
49737MZDY profi 7ZobrazitNoční směny a nemocenská .Zobrazit
Likvidace nemocenské v době nočních směn funguje správně pouze v případě, kdy je v kalendáři noční s ...
50702MZDY profi 7ZobrazitNová čs 306I pro údaj AbsNemZ v ISPV.Zobrazit
Obsahuje neodpracované pracovní dny z důvodu nemoci, nezapočítává se den svátku, bez ohledu na to, j ...
52768MZDY profi 7ZobrazitNulový nárok na dovolenou v lednovém období.Zobrazit
Pro správný výpočet nároku na dovolenou je třeba - mít vygenerované směny na celý kalendářní rok v ...
24863MZDY profi 7ZobrazitOČR-osamělý zaměstnanec s druhem,odpracovaná doba v průběhu.Zobrazit
Od verze 7.1.403.77 je v okně "Dávka nemocenského pojištění a náhrady mzdy za nemoc" nové pole "Žij ...
47835MZDY profi 7ZobrazitOdesílání výpl.lístků na mail od verze ...153.Zobrazit
Viz. příloha.
20266MZDY profi 7ZobrazitOdkud tisknout Potvrzení o zdanitelných příjmech.Zobrazit
Potvrzení o zdanitelných příjmech vytisknete v kartě zaměstnance Roční vyúčtování, tam rozkliknete p ...
43302MZDY profi 7ZobrazitPlánování kapacit u měsíční mzdy.Zobrazit
Pokud se používá plánování kapacit, je třeba si uvědomit, že v případě měsíční mzdy bude mzda zpraco ...
24484MZDY profi 7ZobrazitPlatby do zahraničíZobrazit
U banky, u které je firemní účet, a u bank, u kterých je veden zahraniční účet zaměstnanců, musí být ...
12905MZDY profi 7ZobrazitPočet zaměstnanců na příloze ve Vyúčtování zálohové daněZobrazit
Do počtu zaměstnanců na příloze ve Vyúčtování zálohové daně se započítávají zaměstnanci, kterým tr ...
13295MZDY profi 7ZobrazitPostup instalace nové verze programuZobrazit
Instalace nové verze programu : 1. Zálohujte databázi 2. V adresáři s nainstalovaným programem vyt ...
13364MZDY profi 7ZobrazitPostup vytvoření vzorku databázeZobrazit
Pro ověření správnosti nastavení systému, případně pro zjištění důvodu chyb v zaznamenaných datech j ...
22684MZDY profi 7ZobrazitProblém se spuštěním HTML nápovědy ze sítěZobrazit
Pokud se nezobrazuje nápověda k programu v případě spouštění aplikace i nápovědy ze serveru, pravděp ...
68283MZDY profi 7ZobrazitProblematika srážení jiné peněžité pohledávkyZobrazit
Problematika srážení jiné peněžité pohledávky Program mezd zahrnuje přeplatek z RZD (MP 601) auto ...
46374MZDY profi 7ZobrazitPřihláška na zdravotní pojišťovnu cizince.Zobrazit
Po nástupu zahraničního zaměstnance se vyplní číslo pojištěnce, viz. POUČENÍ k formuláři HROMADNÉ O ...
25115MZDY profi 7ZobrazitRoční vyúčtování daně zaměstnanců.Zobrazit
Vyplacení přeplatku na dani a daňovém bonusu zaměstnanci: 1. V záhlaví okna ročního vyúčtování l ...
34660MZDY profi 7ZobrazitRozdělení v seznamech v modulu Personalistika.Zobrazit
V seznamech v modulu Personalistika lze specifikovat podle jakého data se budou zobrazovat zvolené ...
26885MZDY profi 7ZobrazitSleva na dani pro důchodce za rok 2013Zobrazit
Můžete provést úpravu ročního vyúčtování. Aby byla uplatněna základní sleva na poplatníka, museli by ...
60326MZDY profi 7ZobrazitStravenkový paušálZobrazit
Postup pro zadání stravenkového paušálu ve mzdovém systému naleznete v přiloženém dokumentu.
34446MZDY profi 7ZobrazitTřetí znak kódu v ELDP u jednatelů (S).Zobrazit
Od roku 2014 se u jednatelů nemá psát do ELDP kód 1+S ale nově 1++. Třetí znak v ELDP ovli ...
25970MZDY profi 7ZobrazitV tabulce mzda existují neaktualizované záznamy (mzdy)Zobrazit
Pokud se po zpracování všech mezd (např. před vytvořením příkazu k úhradě nebo zobrazením sestav) zo ...
8673MZDY profi 7ZobrazitVkládání dotazu na helpdeskZobrazit
Dotaz můžete vložit na naší internetové adrese: www.ron.cz/helpdesk. Po přihlášení (přihlašovací ú ...
23492MZDY profi 7ZobrazitVýpočet nároku na dovolenou po změně úvazkuZobrazit
Výpočet nároku na dovolenou po změně úvazku (počtu pracovních dnů v týdnu) v průběhu roku přepočtem ...
20778MZDY profi 7ZobrazitVýpočet pravděpodobného průměrného výdělkuZobrazit
Výpočet pravděpodobného průměru byl v roce 2012 doplněn o možnosti výpočtu buď podle pracovního míst ...
36417MZDY profi 7ZobrazitVýpočet průměru - příklad výpočtu části mzdy za delší obdobíZobrazit
Př. Zaměstnanci s měsíční mzdou je v únoru 2016 vyplacena roční odměna 55800 Kč. V nastavení apl ...
18461MZDY profi 7ZobrazitVýstupy do excelu.Zobrazit
Do excelu je možné uložit data z libovolného seznamu na obrazovce použitím ikonky Exporty (nebo CTRL ...
24581MZDY profi 7ZobrazitVyúčtování daně zaměstnance s ukončeným pracovním poměremZobrazit
Zkontrolujte, jestli v kartě zaměstnance v záložce Roční vyúčtování máte vyplněn pracovní poměr, ve ...
7443MZDY profi 7ZobrazitZákonné pojištěníZobrazit
Jak se počítá vyměřovací základ pro výpočet zákonného pojištění ?
60576MZDY profi 7ZobrazitZAOKROUHLOVÁNÍ HRUBÉ MZDY PRO VÝPOČET ZÁLOH NA DAŇ 1.1.2021Zobrazit
Program MZDY Profi zaokrouhluje výpočet zálohy na daň při vyšších příjmech než 141764,- (rozdělení n ...
27314MZDY profi 7ZobrazitZaúčtování podle % úvazkuZobrazit
Od verze 7.1.411.84 lze výstup do účetnictví rozúčtovat podle předem nastaveného úvazku. Pro názorno ...
45388MZDY profi 7ZobrazitZkušební doba - prodlužování.Zobrazit
Zkušební doba se prodlužuje o pracovní dny čerpané dovolené a překážky v práci, o celé kalendářní dn ...
44898MZDY profi 7ZobrazitZměna v hlášení na ZP od 7/2018Zobrazit
18. 7. 2018 V souborovém podání Hromadného oznámení zaměstnavatele byly doplněny kontroly, zda ...